Ook al ontkent men dat het gaat om een wedstrijd, het heeft er wel alles van weg. Jagers in Limburg gaan op zaterdag 21 februari hun best doen om zoveel mogelijk ganzen af te schieten. Daarbij richt men het vizier op de Canadese gans en Nijlganzen. De één zou geen recht op leven hebben omdat ze overlast veroorzaken, de ander is gebrandmerkt als ‘exoot’.

nek
Ganzenjacht | Foto via STOP DE GANZENMOORD

Het ‘evenement’ wordt georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbezit (NOJG). Omdat het niet gaat om een vastgesteld aantal is het de bedoeling om zoveel mogelijk ganzen te doden, waarmee de velden van Limburg op de 21e het tafereel zullen zijn van een georganiseerd bloedbad. Er wordt bij hoog en bij laag ontkend dat het gaat om een wedstrijd, maar het valt te verwachten dat de deelnemende jagers niet als verliezer uit de bus willen komen en dat men aan het eind van de dag tegen elkaar gaat opbieden. De ingrediënten voor een wedstrijd zijn dus volop aanwezig, waarbij de spelregels in alle gevallen nadelig uitpakken voor de gans.

De uitnodiging luidt als volgt:

“Ook dit jaar zouden wij u – mede namens de LLTB en de Koninklijke Jagersvereniging – willen vragen deel te nemen aan een provinciebrede gecoördineerde actie op zaterdag 21 februari a.s. om te komen tot een reductie van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg.”

Verder wordt toegelicht:

“Het is daarbij van belang dat zoveel mogelijk locaties waar Nijlganzen en/of Canadaganzen worden verwacht, in de actie zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat door de betreffende jachtcombinaties tijdens deze ochtend zoveel mogelijk Nijlganzen en Canadaganzen geschoten worden. Een verrassingsactie bij het benaderen van het terrein, in combinatie met een eventuele aanzit daarna, leert dat deze acties erg succesvol kunnen zijn.”

De Faunabescherming spreekt op haar website schande over het Limburgse ‘schietfeestje’:

“Dat een organisatie een schietwedstrijd wie het meeste ganzen kan afschieten een ‘evenement’ noemt, legt de ware aard van de jager maar weer eens bloot: doden voor de kick. En dit zijn de mensen waarmee onze staatssecretaris voortdurend ‘constructief’ overleg voert over natuurbeheer.”

gans
Canadese gans | Foto: Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Regels
Vorig jaar publiceerde PiepVandaag over de verschillen in aantallen getelde ganzen in Gelderland, waarbij jagers en dierenbeschermingsorganisaties op heel andere cijfers uitkwamen. Ook wordt er steeds vaker geprobeerd de regels op te rekken om ganzen te doden. Gelukkig bepaalde de rechtbank van Zwolle onlangs dat in Overijssel deze winter geen afschot mag plaatsvinden, maar iedere provincie hanteert hierin zijn eigen regels. En binnenkort zullen rond Schiphol weer enorme aantallen ganzen aan hun einde komen door vergassing, terwijl de overlast aldaar feitelijk door het beleid van de overheid zelf in de hand wordt gewerkt.

Wegwezen!
Omdat er helaas geen mogelijkheden zijn om dergelijke evenementen te stoppen sinds de gans in Nederland feitelijk vogelvrij is verklaard kunnen we alleen maar hopen dat de weergoden roet in het eten gooit en zorgen voor een combinatie van felle kou, sneeuw, storm en harde regen, zodat de lol er voor de deelnemers snel vanaf is. Helaas voor de ganzen begrijpen ze niet wat er boven hun hoofd hangt, maar mochten ze iets vermoeden dan luidt het devies: wegwezen!

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.