Bij rampen is er in Nederland voor dieren vaak weinig geregeld. Wanneer dieren in de knel komen, ontstaan er vaak spontane burgerinitiatieven en dat is risicovol. Dierenhulporganisaties hebben daarom de stichting Dieren in Rampen opgericht. Ze gaan samen met de overheid aan de slag om te zorgen dat dieren in crises en rampen de hulp krijgen die ze verdienen.

Dieren in Rampen geeft ook dieren prioriteit bij crisisbeheersing
Dieren in Rampen geeft ook dieren prioriteit bij crisisbeheersing | Foto: publiek domein

Het redden van dieren bij rampen is essentieel voor de veiligheid en het welzijn van mens én dier. Naast spontane burgerinitiatieven komt het voor dat mensen bij nood weigeren te evacueren als hun dier niet mee mag. Of juist, als het nog onveilig is of bij gebrek aan actie, zelf –ongetraind en onbeschermd– dieren gaan redden.

Dieren in Rampen geeft ook dieren prioriteit bij crisisbeheersing
Foto: publiek domein

Stichting Dieren in Rampen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de veiligheidsregio’s slaan de handen ineen met het nieuwe samenwerkingsverband tussen DierenLot, International Fund for Animal Welfare (IFAW), de Dierenbescherming, de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) en de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN). Sabine Zwiers is woordvoerder van de stichting:

“Fantastisch dat we dieren een plek gaan geven in de crisisbeheersing. We zien elke keer bij rampen dat mensen willen dat er ook iets voor hun dier geregeld is. Als erkende crisispartners kunnen dierenhulporganisaties straks direct inspringen en hulp bieden aan dieren in nood. Naast het redden tijdens een ramp, gaat het daarbij ook om preventie, evacuatie en opvang.”

.

Dieren in Rampen geeft ook dieren prioriteit bij crisisbeheersing
Wilde dieren worden ook slachtoffer van rampen | Foto (wilde zwijnen): publiek domein

Ook slachtoffers onder dieren

Het menselijk leed door rampen is overduidelijk. Er vallen echter ook slachtoffers onder dieren. Hierbij gaat het om huisdieren, dieren uit de landbouw en wilde dieren die in de natuur leven. Voor hen zijn vaak geen of onvoldoende voorzieningen getroffen. Bij de overstromingen in Limburg in 2021 konden dierenhulporganisaties niet in actie komen, omdat ze niet in het crisisprotocol waren opgenomen. Bij de toestroom van Oekraïense vluchtelingen en hun huisdieren in 2022, bleek ook dat de bestaande structuren ontoereikend waren.
.

Miljoenen dieren omgekomen tijdens overstromingen

Dieren onderdeel crisisbeheersing

De nieuwe stichting gaat samen met veiligheidsregio’s Groningen en Amsterdam-Amstelland en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) het komende jaar een voorstel uitwerken hoe dieren een plek kunnen krijgen in de crisisbeheersing. Zwiers:

“We kijken naar wat er nodig is voor de verschillende diergroepen, waaronder huisdieren en wilde dieren, en hoe dierenhulp- en crisisorganisaties het beste kunnen samenwerken. We hopen dit nu in een aantal veiligheidsregio’s concreet te kunnen uitwerken. Uiteindelijk willen we natuurlijk in heel het land een goede voorbereiding op hulp aan dieren bij rampen.”

Bron:

Overstromingen Limburg hangen samen met klimaatverandering

©AnimalsToday.nl