Uit internationaal onderzoek blijkt dat de extreme regenval in Limburg, België en Duitsland van afgelopen juli samenhangt met klimaatverandering. Zowel mens en dier zal zich schrap moeten zetten voor een toekomst met herhaaldelijke natuurrampen.

overstromingen
Overstromingen Limburg hangt samen met klimaatverandering | Foto: Pixabay

Extreem weer

Catastrofale overstromingen, gevaarlijke hittegolven en natuurbranden zullen steeds vaker voorkomen. Dieren raken gewond, verliezen hun habitat en voedselvoorraad, of sterven. Internationaal onderzoek, waaraan ook Nederlandse wetenschappers hebben deelgenomen, laat zien dat de antropogene broeikasgasuitstoot verantwoordelijk is voor de klimaatverandering en de overstromingen in Europa. In de metingen is de huidige situatie vergeleken met de pre-industriële tijd, toen de gemiddelde temperatuur nog 1,2 graad Celsius lager lag.

https://twitter.com/AnnickHus/status/1418594946387484678

Watersnood in Nederland

De overstromingen in ons land waren het gevolg van verschillende oorzaken. Warme lucht houdt meer damp vast dan koele lucht. Vanwege de temperatuurstijging blijft er daardoor meer vocht in de atmosfeer hangen. De geaccumuleerde damp komt onverwacht met bakken uit de lucht vallen, zoals in juli gebeurde. De bodem was al verzadigd door eerdere regenbuien en kon daarom weinig regenwater opnemen. Het gebied dat zich uitstrekt tussen de Alpen en Nederland kampt elke 400 jaar met een grote watersnood, maar vanwege de opwarming van de aarde is dit proces versneld.

Miljoenen dieren omgekomen tijdens overstromingen

Dieren

Huisdieren, vee en wild zijn de onschuldige slachtoffers van klimaatverandering. De afgelopen jaren zijn er vele gestorven ten gevolge van natuurrampen. De mens draagt hiervoor een grote verantwoordelijkheid. Wij kappen hun habitat om, vervuilen hun drinkwater en stoten schadelijke stoffen uit, en veroorzaken natuurrampen. Dieren verdrinken, verbranden of sterven.

Dier en natuur moeten plaatsmaken voor bebouwing voor ons, de mens. Door wortels uit de grond te verwijderen, heeft de bodem geen houvast meer. Regen- en afvalwater met chemische stoffen vloeien daardoor uit naar andere gebieden en wateren. Als gevolg hiervan krijgen planten en dus ook dieren rond deze gebieden giftige stoffen en te weinig nutriënten binnen. Naast deze ellende krijgen ze nu ook een versnelde en grote toename aan natuurrampen te verduren.

Bronnen:

  • NOS
  • World Weather Attribution (1, 2)

©AnimalsToday.nl Jennie Cools