Tijdens de overstromingen in Limburg, België en Duitsland zijn miljoenen dieren omgekomen. Vooral insecten werden het slachtoffer, maar ook allerlei bodemdieren, vogels en grotere zoogdieren. Het kan jaren duren eer het verlies is hersteld, mits er tot die tijd niet weer een ramp van deze aard plaatsvindt.

Miljoenen dieren omgekomen tijdens overstromingen
Miljoenen dieren omgekomen tijdens overstromingen | Foto: publiek domein

Directeur Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) zegt tegen Nu.nl dat er in Limburg waarschijnlijk duizenden grotere dieren zijn omgekomen, vooral jonge weidevogels die nog niet konden vliegen, reekalfjes, dassen, hazen, konijnen en hermelijnen. Ook veel muizen en mollen hebben het water vermoedelijk niet overleefd.

Miljoenen dieren omgekomen

De grootste klap is gevallen onder insecten, die het door menselijk toedoen als klimaatverandering en het gebruik van insecticiden toch al zwaar hebben. Veel bijzondere soorten zijn in een klap weggevaagd, vaak omdat ze tijdens het overvloedig vallende hemelwater hun heil zochten in de bodem, achter een steen of onder bladeren van planten. Iedere plek waar deze dieren konden schuilen is daarna door het wassende water weggespoeld, met de dood tot gevolg. Buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat bij overstromingen als die van afgelopen week 40 procent van het bodem- en insectenleven omkomt.

Een obstakel voor grotere zoogdieren waren vooral afrasteringen, die het onmogelijk maakten om het hogerop te zoeken. Jaap Dirkmaat van de VNC meldt dat er levende hazen waren wiens ogen werden uitgepikt door kraaiachtigen en reigers, een gruwelijk beeld.

Japanse duizendknoop
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) | Foto: publiek domein

Er wordt gevreesd dat door de vele dode dieren en weggespoelde planten het natuurlijk evenwicht ernstig verstoord blijft, waardoor invasieve uitheemse plantensoorten als de Japanse duizendknoop en reuzenbalsemien het gebied zouden kunnen overwoekeren, wat het onmogelijk maakt voor andere planten om zich te herstellen.

‘Het zal wel meevallen’

Veel publieke reacties op het dierenleed door de overstromingen en de schade aan hun biotoop vergoelijken de situatie door te zeggen dat ‘de natuur veerkrachtig is en zichzelf echt wel zal herstellen’.  Dat is ook waar, echter onder de voorwaarde dat allerlei extreme weersituaties veroorzaakt door klimaatverandering uitblijven. Want wanneer hetzelfde gebied volgend jaar weer overstroomt zal het prille herstel volledig teniet gedaan worden.
.

Hittegolf Siberië heeft grote impact op globale klimaatverandering

.
Het risico dat herstel uitblijft geld ook voor de plekken op aarde waar door aanhoudende droogte en hitte bosbranden woeden, zoals nu in de VS en Canada, in Siberië en eerder in Australië. Alleen wanneer er na zo’n bosbrand een periode volgt met voldoende neerslag kan zo’n gebied zich herstellen. Gebeurt dat niet dan bestaat het risico dat het oppervlak erodeert en met de wind wordt weggevoerd. Wat dan resteert is een levenloze woestenij waar nieuw leven geen enkele kans meer heeft.
.

3 miljard dieren getroffen door Australische bosbranden

.
Het omslagpunt waarbij natuurlijk herstel weer snel wordt tenietgedaan door nieuwe rampen zou ook voor mensen kunnen gaan gelden, want wanneer de waterschade gerepareerd is en er volgen binnen afzienbare tijd opnieuw overstromingen, dan bestaat de kans dat er niet meer tegenop te boksen is en de mens van die plekken wordt verdreven. En of dat nou komt door water of vuur; klimaatverandering ligt ten grondslag aan de steeds extremer wordende natuurrampen waarmee we geconfronteerd worden. Het is te hopen dat de noodklok niet voor niets luidt, want sommige klimaatwetenschappers vrezen dat het omslagpunt ’the point of no return’ inmiddels is gepasseerd.

Bron:

  • Nu
  • Lees ook:
    .

Ruim 1 miljard zeedieren levend gekookt door hittegolf Canada

©AnimalsToday.nl BVR


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.