Over AnimalsToday.nl

Logo AnimalsToday.nl

 

AnimalsToday is het nieuws- en mediaplatform van House of Animals, gericht op mensen die opkomen voor dieren, natuur en milieu. AnimalsToday publiceert dagelijkse dierennieuws, opinieartikelen, (nieuws)foto’s, filmpjes en korte documentaires. Wij willen hiermee bijdragen aan een duurzame en vreedzame wereld, waarin mensen en dieren in harmonie samenleven, met volledige erkenning van de intrinsieke waarde van dieren en hun bijbehorende rechten.

.
Wij geloven dat een respectvolle omgang met dieren, natuur en milieu een belangrijk ingrediënt vormt voor een harmonieus leven. Meer kennis over en waardering voor dieren en de wijze waarop we met dieren en ons gezamenlijke ecosysteem omgaan draagt bij aan innerlijke beschaving – en daarmee aan een meer vreedzame, geweldloze samenleving.

Gandhi leerde ons dat de mate van onze beschaving valt af te lezen aan onze omgang met dieren. Dat uitgangspunt drijft ons, want hoe verantwoorden we anders tegenover toekomstige generaties dat we beter wisten, maar er niet naar handelden? Dit raakt de kern van wat wij beschouwen als menselijkheid en compassie, uitvloeiend in geweldloosheid jegens elkaar en liefde en respect voor dieren.
.

Van Piep! naar AnimalsToday

AnimalsToday.nl is voortgekomen uit de in 2009 door Karen Soeters opgerichte (aspirant) omroepvereniging Piep!, die als doel had om binnen het Nederlandse medialandschap structurele aandacht voor dieren en dierenwelzijn te creëren. Voor de omroep waren 50.000 leden nodig maar dat aantal werd toen niet gehaald, waardoor gekozen is om op het internet verder te gaan onder de naam PiepVandaag*, later omgedoopt tot AnimalsToday. Wij zijn sinds 2018 deel van het eveneens door Karen Soeters opgerichte House of Animals, met daarbinnen een breed scala aan activiteiten gericht op ons streven naar een harmonieuze wereld voor mens en dier. House of Animals is een stichting zonder winstoogmerk die alleen kan bestaan dankzij de donaties van onze volgers en sympathisanten.

AnimalsToday werkt nauw samen met bekende dierenbeschermers en bevriende organisaties. De website heeft inmiddels bijna 2 miljoen unieke bezoekers per jaar en draagt bij aan inzicht en begrip voor de intrinsieke waarde van dieren, als wezens met gevoel en emotie. Dit wordt bereikt middels duiding van het nieuws, het verspreiden van daarvoor relevante informatie en het bieden van een platform voor opinie en discussie op de website en sociale media.
.

Contact

Heeft u een vraag, opmerking, een nieuwstip of wilt u een persbericht insturen? Wilt u een inhoudelijke bijdrage leveren aan AnimalsToday.nl? Mail ons dan op info@houseofanimals.nl, gericht aan ‘Redactie AnimalsToday’.

Perstelefoon House of Animals: +31 (0)85 222 1 444 – Perscentrum House of Animals

Andere vragen? info@houseofanimals.nl
.

.
* Een website met de naam PiepVandaag bestaat nog, maar is door een misverstand niet in ons beheer. De site vroeg aanvankelijk om donaties en gebruikt daarvoor onze door de jaren heen opgebouwde goede naam. Wij hebben er geen zicht op wat er met deze gelden gebeurt. House of Animals en AnimalsToday zijn niet aansprakelijk bij malversatie.

  • Voor openheid over ons financiële beleid, klik hier