Het blijft kommer en kwel voor de arme ganzen. De komende vijf jaar moeten er volgens Alterra Wageningen 380.000 ganzen worden afgeschoten.

Ganzen vogelvrij verklaard

De populatie zal moeten worden teruggebracht tot 100.000 dieren. Naast afschot adviseert Alterra ook het vernietigen van 124.000 eieren.

De ganzen zouden schade aanbrengen aan landbouwgronden en gewassen. Staatsbosbeheer, LTO Nederland en zelfs de Vogelbescherming steunen de voorgenomen slacht onder de ganzenpopulatie.

Ondanks het feit dat er inmiddels legio alternatieven zijn om ganzen bij landbouwgronden weg te houden en ondanks het feit dat wetenschappelijk onderzocht is dat afschot alsmede het vergassen van ganzen absoluut geen effect heeft op de populatie op langere termijn zijn de ganzen opnieuw vogelvrij verklaard.

Lees hier de scherpe column die Midas Dekkers heeft geschreven voor Vroege Vogels over de ganzenvergassing.

Bron: NOS.nl ©PiepVandaag.nl