Sinds het ganzenakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over het vergassen van grote aantallen ganzen die overlast zouden veroorzaken, hebben er zich heel wat onverkwikkelijke taferelen afgespeeld in Nederland. En alsof dat nog niet genoeg is blijken de wildbeheereenheden (wbe’s) en de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) ook nog eens niet te kunnen tellen.

Ganzen wildbeheer
Foto: Den Flater via Compfight cc

Dit is gebleken in de provincie Gelderland, die de jacht op ganzen wil gaan toestaan. Wanneer dit besluit gebaseerd is op de ‘officieel’ getelde ganzen, dan zou de provincie met die beslissing wel eens een windei kunnen leggen. Het blijkt namelijk dat de hoeveelheden ganzen die de wbe’s en de KNJV gezien hebben ernstig afwijken van de aantallen die leden van SOVON Vogelonderzoek genoteerd hebben.

Volgens de Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken komen de wildbeheerseenheden uit op 60 procent meer grauwe ganzen en maar liefst 200 procent meer Nijlganzen en Canadese ganzen dan de tellingen van SOVON Vogelonderzoek. Deze discrepantie zou niet alleen het besluit van de provincie Gelderland met onjuiste feiten gestuurd hebben, maar ook aanleiding kunnen zijn tot een veel groter aantal ganzen dat bejaagd mag worden. De cijfers zijn onderzocht door de Wageningen Universiteit, waarbij de enorme verschillen naar boven kwamen.

Het is vreemd dat Nederland ganzenland sinds een paar jaar opeens zo grootschalig optreedt tegen deze vaste gasten van de lage landen, terwijl al meermalen is bewezen dat het geen enkele zin heeft om de jaarlijks terugkerende ganzenpopulatie terug te dringen door bejaging. Ook is het een farce dat de basis voor deze ganzenjacht nog steeds ligt in de wet van voormalig staatssecretaris Bleker, die de naam ‘Natuurbeschermingswet’ draagt. Maar het is nog schrijnender wanneer jagers hun gang mogen gaan op basis van cijfers die niet kloppen, en daarmee niet alleen teveel ganzen schieten, maar ook andere dieren verstoren met de ganzenjacht. De vraag kan dan ook gesteld worden: Zitten de wbe’s en de jagers wel bij de juiste opticien?

Met dank aan: M. Vossestein

©PiepVandaag.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.