Na Australië heeft ook Nieuw-Zeeland het goede nieuws gebracht te stoppen met dierproeven voor cosmetica. In de nieuwe wetgeving worden dieren gezien als levende wezens met gevoel. De volgende stap is nu om de dieren ook het gevoel te geven dat er aandacht komt voor hun welzijn.

proefkonijn
Foto: PETA/Wikipedia

Dierproeven werden lange tijd goedgepraat door te zeggen dat dieren geen gevoel hebben en dus niet kunnen lijden. De Nieuw-Zeelandse overheid is hierop teruggekomen en erkent dat dieren wel degelijk pijn kunnen voelen. Daarom is er een verbod gekomen op dierproeven voor cosmetica. De overheid wilt nu dat er gekeken wordt naar alternatieven voor het gebruik van levende dieren voor de proeven.

Wel degelijk gevoel
Eerder wilden overheden niet erkennen dat dierproeven veel negatieve gevolgen hebben voor dieren. Langzaamaan zien ze dat nu wel in. PiepVandaag.nl publiceerde eerder al artikelen waaruit blijkt dat onze medeschepselen wel degelijk een groot hart en veel gevoel hebben. Zo kunnen honden blijheid en boosheid herkennen, maar dieren kunnen ook rouwen.

Nieuwe stap
Volgens Virginia Williams van het adviescomité dierenwelzijn is het voor de overheid van Nieuw-Zeeland nog te expliciet om te melden dat dieren zowel positieve als negatieve emoties kunnen ervaren. Toch is de nieuwe wetgeving volgens haar een nieuwe stap in de strijd voor dierenwelzijn.

De handel van op dieren geteste cosmetica is in Europa verboden. In Nederland hebben we echter geen wet die dierproeven voor cosmetica verbiedt. Wel zijn er merken die uit zichzelf al hebben besloten geen proeven meer te doen op dieren. Nu andere landen dierproeven voor de cosmetica verbieden is het te hopen dat Nederland soortgelijke wetgeving gaat introduceren.

Bron ©PiepVandaag.nl Lisa van der Linden