Tag: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Binnenland, Kort, Nieuws

Stadsvogels hebben het steeds moeilijker 

Vogels in de stad hebben het steeds moeilijker, zo blijkt uit onderzoek van Sovon en het CBS. Sinds 1990 is de populatie van 13 soorten stadsvogels gekrompen, terwijl de verstedelijking juist toenam. Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek namen 20 soorten…

Nieuws, Weetjes

Weetjes: de ooievaar 

Iedereen kent hem wel, de (witte) ooievaar (Ciconia ciconia). De grote vogel sprak vroeger al veel tot de verbeelding en niet voor niets dacht men dat de ooievaar de brenger van kinderen was. De vogels leven graag in de nabijheid van menselijke bewoning en hun nesten…

rode wouwen
Binnenland, Kort, Nieuws

Meer broedende rode wouwen in Nederland 

Bij onze oosterbuur broedt de rode wouw in flinke aantallen. Toch wilde het in Nederland nog niet echt vlotten. Tot vorig jaar. In 2015 broedden liefst acht paartjes binnen onze landsgrenzen. Een mooi resultaat voor deze roofvogelsoort, aldus het laatste Sovon-nieuws. De vele vogelaars in…

IJsvogel
Binnenland, Kort, Nieuws

Opmars van de ijsvogel 

Volgens Sovon Vogelonderzoek is er een spectaculaire opmars gaande van de ijsvogel in Nederland. In 2014 werden al rond de 700 broedparen geteld, wat een verdubbeling was van het jaar ervoor. Afgelopen winter was opnieuw zacht, dus de kans is groot dat er dit jaar…

vogeltelling
Binnenland, Kort, Nieuws

Vogelpopulatie per provincie bekijken 

De populatie weidevogels is in Nederland de afgelopen jaren sterk afgenomen. Vooral in het rivierengebied en de zeekleigebieden in het zuiden laat de weidevogel zich minder zien, zo blijkt uit onderzoek van Sovon. Deze vogelonderzoeksorganisatie publiceert sinds begin april vogelinformatie op provinciaal niveau. Bij het natuurbeleid…

Oehoes
Binnenland, Kort, Nieuws

Oehoes in de stad gesignaleerd 

In Utrecht, Rotterdam, Poortugaal en Purmerend zijn sinds half februari verschillende oehoes gesignaleerd. Het is opmerkelijk dat deze uil zich in de stad laat zien. Het is daarom nog maar de vraag of het hier om wilde exemplaren gaat, of om vogels die ontsnapt zijn…

broeden
Binnenland, Kort, Nieuws

Spreeuwen broeden eerder door zachte winter 

Door de zachte winter en het relatief warme begin van 2015 zullen spreeuwen waarschijnlijk vroeg beginnen met broeden. Vorig jaar legden spreeuwen hun eieren gemiddeld 4 dagen eerder dan voorgaande jaren: ook toen hadden we een milde winter achter de rug. Sovon en Vogelbescherming Nederland…