Door de zachte winter en het relatief warme begin van 2015 zullen spreeuwen waarschijnlijk vroeg beginnen met broeden. Vorig jaar legden spreeuwen hun eieren gemiddeld 4 dagen eerder dan voorgaande jaren: ook toen hadden we een milde winter achter de rug. Sovon en Vogelbescherming Nederland roepen vogelliefhebbers op de broedende spreeuwen dit jaar weer te volgen.

broeden
Spreeuw | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Het voorjaar van 2014, het Jaar van de Spreeuw, was zacht, waardoor spreeuwen hun eieren eerder legden dan normaal. Vrijwilligers die meer dan 530 broedende spreeuwen volgden noteerden een schat aan informatie, vastgelegd in een overzichtelijk infographic. Hieruit blijkt onder meer dat de broedperiode gemiddeld zo’n vier dagen eerder startte. Ook opmerkelijk is het, dat naar verhouding veel paren halverwege mei opnieuw eieren legden.

Sovon en Vogelbescherming Nederland vragen mensen ook dit jaar broedende spreeuwenpaartjes te volgen: omdat de weersomstandigheden vergelijkbaar zijn met 2014, verwacht men dat spreeuwen er dit jaar weer vroeg bij zullen zijn. Met nieuwe gegevens kunnen de resultaten van twee jaren worden vergeleken.

In februari verkennen spreeuwen gewoonlijk geschikte broedlocaties, zoals nestkasten, waarna ze eind maart beginnen met het bouwen van een nest. Vrijwilligers kunnen via Nestkaart Light hun nestkast melden en broedgegevens, zoals het aantal jongen en uitvliegers, melden, die Sovon vastlegt en onderzoekt.

De spreeuw kan wel wat hulp gebruiken, want het aantal broedende spreeuwen is met 50% afgenomen sinds 1990. Organisaties onderzoeken hoe dit komt, daarom levert het volgen van nesten en ringen van spreeuwen belangrijke informatie op. Gebaseerd op onderzoek van Engelse spreeuwen lijken vooral de overlevingskansen van jonge spreeuwen in de winter te verkleinen. Ruim 4600 spreeuwen zijn in 2014 geringd.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl