In Utrecht, Rotterdam, Poortugaal en Purmerend zijn sinds half februari verschillende oehoes gesignaleerd. Het is opmerkelijk dat deze uil zich in de stad laat zien. Het is daarom nog maar de vraag of het hier om wilde exemplaren gaat, of om vogels die ontsnapt zijn uit gevangenschap.

Oehoes
Oehoe | By Dirk Van Esbroeck (Own work) [CC-BY-SA-3.0 , via Wikimedia Commons
De oehoe is een opvallende verschijning als grootste uil van Europa. Het vrouwtje, dat duidelijk groter is dan het mannetje, kan wel 75 cm groot worden en een spanwijdte van 188 cm hebben. Ons land telde in 2014 twintig broedparen. Uit recent zenderonderzoek blijkt dat jonge Nederlandse oehoes, die hun geboortegebied langs onze oostgrens verlaten, vooral in Duitsland, België en Frankrijk terechtkomen. De kans is daarom niet zo groot dat de onlangs gesignaleerde uilen wilde vogels zijn. Jaarlijks worden er zo’n 35 ontsnapte oehoes geregistreerd.

Het gebeurt zelden dat Oehoes langdurig een rustplek in het stedelijk gebied opzoeken. Wel jagen ze er ’s nachts geregeld. Oehoes geven de voorkeur aan het halfopen cultuurlandschap. Pas vanaf 1997 komt de oehoe als jaarlijkse broedvogel voor in ons land.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl Liesbeth de Vogel