In het Gelderse Lunteren is op 2 pluimveehouderijen met legkippen vogelgriep H5 vastgesteld, waarschijnlijk opnieuw een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle circa 280.000 legkippen op de besmette bedrijven vergast. De vorige besmetting in Lunteren dateerde van 12 april 2022. Ook in het nabijgelegen Voorthuizen werd vogelgriep geconstateerd, daar gaat het om 26.000 kippen.

Weer vogelgriep Lunteren: 280.000 kippen afgemaakt
Weer vogelgriep Lunteren: 280.000 kippen afgemaakt | Foto: publiek domein

In de 1 kilometerzone rondom de besmette bedrijven in Lunteren zijn 5 andere bedrijven met pluimvee. Alle dieren op deze bedrijven worden uit voorzorg door de NVWA afgemaakt, om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Deze bedrijven liggen in zogeheten ‘pluimveedicht gebied’. Wanneer er niet preventief vergast wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden, zo luidt de verklaring. In de 1 kilometerzone rond het bedrijf in Voorthuizen liggen geen andere bedrijven met pluimvee.
.

.
Binnen de 3 kilometerzone van Lunteren liggen niet minder dan 52 andere pluimveebedrijven, die door de NVWA worden bemonsterd en getest op vogelgriep. Ook worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord of er ziekteverschijnselen zijn die op vogelgriep kunnen wijzen. Een deel van de bedrijven in de 3 kilometerzone is al meegenomen in de bemonstering en monitoring volgend op de besmetting in Barneveld van 15 april 2022. Binnen de 3 kilometerzone rond Voorthuizen liggen 25 andere pluimveebedrijven, ook die worden bemonsterd.

Miljoenen kippen

In de 10 kilometerzone rond zowel Lunteren als Voorthuizen liggen nog eens 232 andere pluimveebedrijven met bij elkaar miljoenen kippen. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd na de besmettingen in Lunteren van 12 april 2022 en Barneveld van 15 april 2022.
.

Vogelgriep Barneveld, legkippen 8 bedrijven afgemaakt

.
Vogelgriep lijkt steeds meer op een ziekte die jaarrond aanwezig is, in plaats van de oplevingen in het voor- en najaar van weleer. Dit maakt dat de pluimveehouderij een steeds groter financieel risico loopt en wellicht onrendabel wordt. Hoge verzekeringspremies en gebrek aan vooruitzicht maken de pluimveehouderij in de toekomst waarschijnlijk weinig aantrekkelijk, waardoor een virus en de daaropvolgende marktwerking een hele sector kunnen elimineren.

Bronnen:

Vogelgriep, ziekte in een verziekte industrie

©AnimalsToday.nl BVR