In het Gelderse Barneveld is op een pluimveebedrijf met legkippen vogelgriep vastgesteld. Dat meldt de Rijksoverheid. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 34.000 kippen op het besmette bedrijf afgemaakt, plus alle dieren op 7 bedrijven in de nabije omgeving.

Vogelgriep Barneveld, legkippen 8 bedrijven afgemaakt
Vogelgriep Barneveld, legkippen 8 bedrijven afgemaakt | Foto: publiek domein

Het besmette pluimveebedrijf  ligt in een extreem ‘pluimveedicht’ gebied. In Barneveld en omgeving leven miljoenen kippen. In de 1 kilometerzone rondom het bedrijf liggen 7 andere pluimveebedrijven. Deze worden uit voorzorg ‘geruimd’ om een eventuele verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen, aldus de Rijksoverheid. Het zou gaan om 250.000 kippen die vergast worden.

Binnen de 3 kilometerzone liggen 19 andere pluimveebedrijven die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.  In de 10 kilometerzone liggen nog 229 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct een vervoersverbod.
.

‘In het hart’

Wanneer er niet preventief ‘geruimd’ wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden, zo schrijft de Rijksoverheid. De vergassingen worden uitgevoerd door de NVWA. Minister Staghouwer van LNV reageert als verwacht op de besmetting:

“Na een paar weken zonder vogelgriepbesmettingen, komt de besmetting in Barneveld – het hart van de pluimveesector – en eerder deze week in Lunteren, als een flinke tegenvaller. De impact is groot voor het betreffende bedrijf en de bedrijven in de directe nabijheid, hun gezinnen, en de vele dieren die geruimd moeten worden. We blijven ons inzetten om de gevolgen van vogelgriep te beperken, met onderzoek naar een effectief vaccin en het aanscherpen van bioveiligheidsmaatregelen.”

vervoersverbod LNV
Foto: publiek domein

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en eieren vanaf een locatie met pluimvee. Ook geldt het verbod voor mest van vogels, gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Ook gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht, net als een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

In het kader van de besmetting op de locatie in Barneveld wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten: de kans dat mensen het virus verspreid hebben naar andere bedrijven. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek ‘aanvullende maatregelen’ genomen,  zoals preventieve vergassingen.
.

Karen’s blog: Zoveelste ‘ruiming’ een feit, het roer moet om!

Doodsteek?

Waarvoor gevreesd werd heeft nu dan toch plaatsgevonden: de vogelgriep is binnengedrongen in het dichtstbevolkte gebied qua kippen van Nederland. De massaliteit van de pluimveehouderij keert zich tegen zichzelf. Het moment dat de pluimvee-exploitatie door de vogelgriep wordt ingehaald nadert. Einde oefening voor het verdienmodel van de intensieve eenden- en kippenindustrie?

Bron:

©AnimalsToday.nl