Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft na een beroep van Wakker Dier een besluit van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) vernietigd. De dierenwelzijnsorganisatie stapte naar de rechter uit onvrede over het ontoereikende NVWA-optreden tegen boeren die hun dieren tijdens een hittegolf in de brandende zon lieten staan. De NVWA moet beter handhaven. 

handhaven
Rechter geeft Wakker Dier gelijk: NVWA moet handhaven wanneer schaduw voor dieren ontbreekt | Foto: publiek domein

Tijdens de lange hittegolf van 2020 verzocht Wakker Dier de NVWA om te handhaven bij drie bedrijven waar zij koeien en schapen zag staan in weilanden zonder schaduw. En dat terwijl het kwik opliep naar 36 graden Celsius. In de wet staat dat dieren moeten worden beschermd tegen extreme weersomstandigheden. Bovendien is het onthouden van schaduw bij zulke extreme temperaturen wat Wakker Dier betreft dierenmishandeling. Anne Hilhorst van Wakker Dier:

“Zwakke handhaving van de NVWA is frustrerend en gevaarlijk. We zijn blij dat de rechter ze nu dwingt hun werk beter te doen.”

In het eerste besluit stelde de NVWA dat geen sprake was van een overtreding. Na het bezwaar van Wakker Dier paste de NVWA haar standpunt aan: in twee van de drie gevallen kon op basis van videomateriaal van Wakker Dier hittestress worden vastgesteld. Deze bedrijven kregen een schriftelijke waarschuwing. Voor het bedrijf waarbij alleen fotobewijs beschikbaar was, bleef de NVWA bij haar oorspronkelijke standpunt en greep niet in.

Handhaven bij onthouden van schaduw

Wakker Dier zette de juridische procedure door en stapte naar de rechter. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie is het onthouden van schaduw op hete dagen een overtreding, ook als de dieren niet zichtbaar last hebben van de hitte. Onderzoek heeft bevestigd vanaf welke temperatuur een dier het te heet heeft, dat zou leidend moeten zijn. De rechter stelt Wakker Dier hierin gelijk en heeft de NVWA opgelegd om de temperatuur mee te nemen in hun nieuwe besluit.

Mishandeling

Volgens de NVWA kon geen sprake zijn van dierenmishandeling, omdat hitteleed ‘valt’ onder andere regelgeving, namelijk over bescherming tegen extreem weer. Wakker Dier vindt dit een onbegrijpelijk standpunt. De rechter geeft Wakker Dier hierin gelijk en stelt dat hittestress wel degelijk dierenmishandeling kan zijn door de veehouder. Het college draagt de NVWA op om een dierenarts op basis van het beeldmateriaal te laten beoordelen of dat hier het geval was en de bevindingen mee te nemen in haar nieuwe besluit.

Hittestress bij vee, waar was de NVWA? (video)

Wakker Dier is ook in beroep gegaan tegen de strafmaat voor de twee bedrijven waarbij de NVWA na bezwaar een overtreding heeft vastgesteld. De veehouders kregen een schriftelijke waarschuwing, terwijl volgens handhavingsbeleid van de NVWA bij een ‘structurele overtreding’ een sanctie zou moeten volgen.

Structurele overtreding

Omdat geen enkel dier schaduw had, is volgens Wakker Dier sprake van een structurele overtreding. De NVWA ging daar niet in mee. Ze kon echter ter zitting niet uitleggen wat dan wel de juiste invulling van het begrip structureel is. Het college bepaalde dat de NVWA moet motiveren waarom in deze gevallen geen sprake zou zijn van een structurele overtreding.

Bron:

©AnimalsToday.nl