Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een meerderheid van de grote vleesetende dieren wordt bedreigd. Ongeveer 75% van alle grote carnivoren neemt in aantal af. Hieronder behoren dieren als wolven, beren en leeuwen. Het leefgebied van deze roofdieren is meer dan gehalveerd.

Leeuwen met buffel - vleesetende
Leeuwen met buffel | Foto: Caelio / Foter.com / CC BY-SA

Wetenschappers onderzochten 31 soorten roofdieren met behulp van oudere studies. Zij ontdekten dat vooral roofdieren in de Amazone, Zuidoost-Azië en Afrika veel te lijden hebben onder de druk van menselijke activiteit, zoals urbanisatie en stroperij.

“Het leefgebied van de dieren valt uit elkaar. Veel soorten lopen het risico om lokaal of wereldwijd uit te sterven”, aldus William Ripple, hoofdonderzoeker.

Volgens de wetenschappers kan het uitsterven van grote roofdieren tot grote problemen leiden. Roofdieren vervullen namelijk een belangrijke functie in de natuur. Zo kan een overschot aan elanden en rendieren ontstaan als de wolf wegvalt. In Afrika kan een overschot aan bavianen ontstaan, door het uitsterven van de leeuw.

De grootste bedreiging voor roofdieren is nog altijd de mens, omdat roofdieren nog altijd als een gevaar worden gezien. Ripple:

“De dieren hebben niet alleen een intrinsiek recht om te bestaan, zij bieden ook economische en ecologische diensten die belangrijk zijn voor mensen”.

Bron: NU.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven