Wageningen UR Livestock Research (WUR) heeft in opdracht van de Dierenbescherming, ministerie van EL&I en de sector paardenhouderij een welzijnsmonitor voor de paardenhouderij ontwikkeld, gebaseerd op de internationaal erkende methodiek van Welfare Quality.

Welzijnsmonitor paardenhouderij
Foto: Wikimedia Commons

Hierbij wordt niet alleen naar de omgeving van het dier, maar vooral ook naar het dier zelf gekeken: voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag. Hoewel de Dierenbescherming blij is met deze monitor, is de paardensector dat verre van.

Er worden veel paarden gehouden in Nederland: tussen de 300.000 en 500.000. Deze paarden worden op allerlei verschillende manieren gehouden: van politie tot zorgboerderij en van landbouw tot (top)sport en recreatie. Zoals meerdere malen te lezen is geweest op PiepVandaag, laat de kwaliteit van de zorg voor paarden nog al eens te wensen over.

Herhaaldelijk heeft PiepVandaag artikelen gepubliceerd over verwaarloosde paarden, zoals Pafos. Veel van de welzijnsproblemen hangen samen met huisvesting, voederregime en gebruik. De welzijnsmonitor biedt organisaties in de sector voortaan de mogelijkheid een auditsysteem op te zetten, om paardenhouders te helpen het welzijn van hun paarden te verbeteren. Maar de paardensector lijkt niet akkoord te willen gaan met de welzijnsmonitor. De Dierenbescherming betreurt dit, zo staat op de website te lezen.

Zonder medewerking van de sector krijgen we de noodzakelijke verbetering van het paardenwelzijn in Nederland nooit goed van de grond,” aldus de Dierenbescherming.

Bron: de Dierenbescherming ©PiepVandaag.nl