Tag: Wageningen UR

Opinie

Ton Dekker: Kreeften en krabben met of zonder pijn de pan in 

Reactie op IMARES-rapport Welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften: een literatuurstudie (2015). Er is de afgelopen jaren meer systematische en publieke aandacht ontstaan voor de ruwe behandeling van kreeften en krabben in verband met vangst, vervoer en doden, vooral het levend koken, van deze dieren (zie hierover…

kunstlicht
Binnenland, Nieuws, Wetenschap

Kunstlicht is uit den boze voor de natuur 

Lantaarnpalen een grote aantrekkingskracht voor vleermuizen. Zij vinden hier extra voedsel. Maar voor de meeste dieren is het een ramp: kunstlicht. Vogels raken van de leg, muizen hebben er een gruwelijke hekel aan. Wageningen UR en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) publiceerden dinsdag 17 maart…

Bij close-up bijenradar
Kort, Nieuws, Wetenschap

Klimaatverandering vraagt om meer bijen 

In Europa heerst grote bezorgdheid over de snelle afname van het aantal bijenvolken en over de vraag of er in de toekomst nog wel voldoende bijen zijn voor de bestuiving van landbouwgewassen. Uit onderzoek door onder andere David Kleijn en Jeroen Scheper, wetenschappers bij Alterra…

Ook vogels de dupe van veehouderij - Blauwborst
Binnenland, Kort, Nieuws

Ook vogels de dupe van veehouderij 

In Brabant blijken acht vogelsoorten de dupe door de uitstoot van stikstof door de veehouderij. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen UR in opdracht van de provincie. De stikstof-uitstoot heeft vooral effect op het leefgebied van de vogels. Het gaat om de blauwborst, bontbekplevier,…

Nunspeet
Binnenland, Kort, Nieuws

Welzijnsmonitor paardenhouderij 

Wageningen UR Livestock Research (WUR) heeft in opdracht van de Dierenbescherming, ministerie van EL&I en de sector paardenhouderij een welzijnsmonitor voor de paardenhouderij ontwikkeld, gebaseerd op de internationaal erkende methodiek van Welfare Quality. Hierbij wordt niet alleen naar de omgeving van het dier, maar vooral…

Binnenland, Buitenland, Kort, Nieuws

Vis in Noordzee herstelt zich 

Volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden in de Noordzee beter. Een verbetering van de visstanden betekent niet dat er méér vis gevangen moet gaan worden. In internationale afspraken is vastgelegd dat de visserijdruk verder moet afnemen. Dit blijkt…