In Europa heerst grote bezorgdheid over de snelle afname van het aantal bijenvolken en over de vraag of er in de toekomst nog wel voldoende bijen zijn voor de bestuiving van landbouwgewassen. Uit onderzoek door onder andere David Kleijn en Jeroen Scheper, wetenschappers bij Alterra en Wageningen University, blijkt dat klimaatverandering een onverwachte rol speelt bij het dreigende tekort aan bijen in de toekomst.

Bij close-up - meer bijen
Foto: spettacolopuro / Foter / CC BY

Met behulp van data uit 41 Europese landen onderzochten de wetenschappers de verhouding tussen het aanbod aan bijenvolken en de behoefte aan bijen in 2005 en in 2010. Uit hun onderzoek blijkt dat in vijf jaar tijd de vraag naar bestuiving van gewassen 4,9 maal zo snel steeg als het aanbod aan bijenvolken.

“Dat komt erop neer dat in 22 landen de bijen onvoldoende in staat waren om meer dan 90% van de gewassen goed te bestuiven. Als wilde bijen dit tekort niet aanvullen is de oogst daar op dit moment dan ook sub-optimaal. En dan hebben wij het overigens alleen nog maar over aangeplante gewassen en niet over wilde planten”, aldus Kleijn.

Grote uitbreiding van gewassen
Uit het onderzoek bleek verder dat het stijgende tekort aan bijenvolken komt door de grote uitbreiding van gewassen in Europa. Deze worden en masse aangeplant voor energie. Europa wil de klimaatproblemen aanpakken door onder andere het gebruik van biobrandstoffen. Zo is de vraag naar oliehoudende gewassen als koolzaad, zonnebloem en soja sterk verhoogd. In 38 onderzochte landen steeg deze vraag met 32%, voornamelijk landen binnen de Europese Unie. Kleijn:

“Er valt voor onze bijen dus steeds meer te bestuiven. En volgens het Europese beleid moet het aandeel biobrandstoffen nog verder groeien, met zo’n 10% in 2020. Vraag en aanbod van bestuiving zullen daardoor steeds verder uiteen lopen”.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven