Volgens het Landelijk Meetnet Vlinders viel de piek van de zomervlinders twee weken eerder dan in de afgelopen 24 jaar. Het aantal vlinders was even hoog, maar alles vloog eerder uit.

Bruin zandoogje - pieken
Bruin zandoogje (vrouwtje) | Foto: Wikimedia Commons

In de maanden april en mei waren er meer vlinders dan normaal onder invloed van het warm en zonnige voorjaar. Alleen in week 19 was het weer slechter en dat werd direct teruggezien in de tellingen. Het klein geaderd witje werd het meeste geteld gedurende het voorjaar.

In de zomer werd de piek van zomervlinders reeds in de tweede helft van juli waargenomen, terwijl deze normaal gesproken juist weken later valt. De vlinderaantallen zijn nu inmiddels alweer aan het teruglopen. Er wordt geteld tot eind september.

Het bruin zandoogje is het meeste geteld tot nu toe. Er zijn er tweemaal zoveel gezien dan de nummer twee, het koevinkje.

vlinders - pieken
Koevinkje | Foto: Wikimedia Commons

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl