In Brabant blijken acht vogelsoorten de dupe door de uitstoot van stikstof door de veehouderij. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen UR in opdracht van de provincie. De stikstof-uitstoot heeft vooral effect op het leefgebied van de vogels.

Ook vogels de dupe van veehouderij - Blauwborst
Blauwborst | Foto: Wikimedia Commons

Het gaat om de blauwborst, bontbekplevier, boomleeuwerik, dodaars, nachtzwaluw, roodborsttapuit en de strandplevier. Deze vogels hebben minder plek om te broeden. Ook de zwarte specht heeft het moeilijk omdat deze vogel lastiger voedsel kan vinden, omdat open plekken begroeid raken met gras.

Bron: Trouw ©PiepVandaag.nl