Auteur: Ton Dekker

Opinie

Ton Dekker: Kreeften en krabben met of zonder pijn de pan in 

Reactie op IMARES-rapport Welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften: een literatuurstudie (2015). Er is de afgelopen jaren meer systematische en publieke aandacht ontstaan voor de ruwe behandeling van kreeften en krabben in verband met vangst, vervoer en doden, vooral het levend koken, van deze dieren (zie hierover…

Francis Crick
Opinie

Ton Dekker: The Cambridge Declaration on Consciousness 

Vanuit het hersenonderzoek bij mensen en dieren wordt gesteld dat niet alleen mensen beschikken over bewustzijn, gevoel en pijnbeleving. Deze verschijnselen komen ook bij dieren voor, waaronder ook dieren die geen zoogdieren zijn zoals vogels en ongewervelden.  Een selecte groep hersenwetenschappers uit diverse disciplines (neurowetenschap,…

Garra rufa
Opinie

Ton Dekker: Knabbelvisjes slecht gehuisvest 

Al sinds enkele jaren worden in Nederland Garra rufa visjes, ook wel knabbelvisjes genoemd, bedrijfsmatig voor een spa behandeling (sanus (of sanitas) per aquam = gezond(heid) door water) in wellness centra, sauna’s, pedicurepraktijken en schoonheidssalons gehouden om allerlei huidziekten van mensen te genezen. De visjes…

NOC*NSF
Opinie

Ton Dekker: Sportvisserij Nederland in NOC*NSF? 

Het hengelen is in Nederland een populaire vrijetijdsbesteding. De hengelaars beschouwen het als een sport. Van fair play is echter geen sprake, want de vissen wordt door de hengelaars bewust geweld aangedaan. De vissen worden aan de haak geslagen en uit het water getrokken. Dit…

Forel
Opinie

Opinie: Oergevoel in de forellenvijver 

In Dagblad Trouw van zaterdag 31 maart 2012 stond in de rubriek ’Wat doen we dit weekend? 4 tips’ als nr. 1 ’Forellen vangen’, geschreven door Hester Otter. Een interessant verslag van een modern staaltje dierenmishandeling. Otter interviewt de eigenaar van de forellenvijver in Lelystad,…

Ton Dekker
Opinie

Opinie: Sportvisserij Nederland zoekt aansluiting bij NOC*NSF 

Sportvisserij Nederland probeert aansluiting te vinden bij het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), onder andere om bij de gemeenten gemakkelijker toegang te krijgen tot subsidies, met name voor jeugdactiviteiten. In het Visblad, het orgaan van Sportvisserij Nederland, staat hierover het volgende: Verenigingen die bij…