Twaalf Nederlandse dierenorganisaties en een dominee hebben aangetekende brieven verstuurd aan de Paus, de presidenten Obama en Poetin en koning Willem Alexander om tijdens hun kersttoespraken mensen op te roepen mee te werken aan een vredesfeest voor mens én dier.

Hert - Vredesfeest
Foto: Flickpicpete (Thanks for 570,000+ views) via photopin cc

De organisaties vragen iedereen om dieren geen onderdeel te laten zijn van het kerstdiner “en dat we ons bezinnen op onze omgang met onze met gevoel en bewustzijn begiftigde medeschepselen”. Eenzelfde oproep is verstuurd aan Nederlandse kerkbesturen. De dierenorganisaties zijn van mening dat juist voor een Vredesfeest geen mishandeling, uitbuiting, geweld, doding en slachting behoren plaats te vinden:

“Niet van mensen, maar ook niet van andere schepselen. Alleen dan kan er van echte vrede sprake zijn”.

Het hoeft tegenwoordig geen probleem meer te zijn om feestelijk te eten zónder het gebruik van dieren.

Wreedheid

De stap van verruwing en geweld tegen dieren naar geweld tegen onze eigen soortgenoten is klein. Het laatste ligt in het verlengde van het eerste. “Zolang er slachthuizen zijn zullen er ook slagvelden zijn”, schreef de Russische schrijver Tolstoj al. En ook George Obama, de jongste broer van President Barack Obama, die in de sloppenwijken van Nairobi woont, verwijst in een documentaire (21.05 in de documentaire) naar de opkomende gewelddadigheid van arme jongens doordat ze in een geitenslachterij zijn gaan werken. Hij zegt letterlijk:

“Die kinderen raken gewend aan bloed. Het doet ze niets meer om iemand neer te steken. Het wordt iets normaals voor ze”.

Wreedheid tegen mens, kind, dier staat niet los van elkaar en iedere vorm is even verwerpelijk.

De oproep is een gezamenlijke actie van Stichting Comité Dierennoodhulp, Ds. Hans Bouma, Stichting Een Dier Een Vriend (EDEV), Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft, Werkgroep Kerk en Dier Alkmaar, De Faunabescherming, Stichting Dierennood, Sea First Foundation, Stichting KonijnenBelangen, Stichting Varkens in Nood, Stichting Ganzenbescherming Nederland, Stichting Dierbewustleven en Stichting Stop Dierenleed Nederland.

Persbericht Comité Dierennoodhulp