De gedachten gaan in deze tijd van het jaar nog niet direct uit naar nestelen en eieren leggen, maar voor we het weten is het voorjaar weer aangebroken en begint voor vogels een spannende tijd: het bouwen van een nest en het grootbrengen van de jongen.

Zebravink
Zebravink | Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Vogelnesten worden gebouwd in een grote verscheidenheid aan vormen en maten. Variërend van het enorme nest van een zeearend tot een kuiltje in het zand van een bontbekplevier of een piepklein nestje van slechts enkele centimeters breed van een kolibrie. Republikeinwevers in Afrika bouwen samen juist enorme nesten van wel twee meter die zo zwaar zijn dat bomen daardoor doorbuigen. Toch is nooit iemand op het idee gekomen om onderzoek te doen of vogels hun nest camoufleren om zodoende hun eieren te beschermen tegen mogelijke rovers. Volgens Anne Voorbergen, medewerkster bij de Vogelbescherming Nederland, dienen nesten niet direct als camouflage. Zij vallen doorgaans toch al niet op, omdat zij van natuurlijk materiaal uit de omgeving zijn gemaakt. Als moeder gans van haar nest gaat om voedsel te zoeken, worden de eieren toegedekt met nestmateriaal.

Ida Bailey van de Universiteit van St. Andrews in Fife, Schotland, kwam op het idee om onderzoek te doen naar zebravinken. De mannetjes van deze vogelsoort bouwen hun nest meestal in dicht struikgewas. Veel roofvogels lusten wel een zebravink. De meeste roofvogels jagen voornamelijk op zicht en dus is een zebravink wel gebaat bij een goede camouflage van zijn nest. Omdat zebravinken kleuren kunnen onderscheiden is het goed mogelijk dat zij hun nest weten te verbergen. Dit bleek inderdaad het geval te zijn: de meeste vogels gaven de voorkeur aan camouflerende kleuren. Een enkeling koos echter voor een afwijkende kleur. De onderzoekers vermoeden dat dit gebeurt om roofdieren af te leiden, in de hoop dat deze afwijkende kleur niet wordt gezien als een, meestal gecamoufleerd, nest. Zelfs vogels die al generaties in gevangenschap leven en nooit met roofdieren te maken hebben gehad, blijken een voorkeur te geven aan het camoufleren van hun nest tegen mogelijke predatoren.

Bron ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven