De gemeente Sittard-Geleen heeft een extra waterpomp aangeschaft voor de karpers in de drooggevallen kweekvijver De Driepoel in Geleen. Na aangiften wegens gebrek aan zorg voor de vissen en veel aandacht in de media ging de gemeente eindelijk overstag. Op termijn wordt de kweekvijver zelfs opgenomen in natuurontwikkeling, maar de aangrenzende visvijver zal wel zijn functie houden.

Sittard-Geleen
Sittard-Geleen gunt karpers in De Driepoel eindelijk water | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Maandag schreven we over de aangifte van 1037 Against Animal Cruelty tegen de gemeente Sittard-Geleen wegens het onthouden van zorg zoals omschreven in het Besluit houders van dieren. Al veel eerder trokken bezorgde burgers uit de gemeente aan de bel, maar zij kregen het gevoel genegeerd te worden.

Droogte

Tijdens de lange en droge zomer vorig jaar begonnen de problemen en dit jaar bleek al snel dat er onvoldoende herstel was van het grondwaterpeil, zoals overal in Nederland. De kweekvijver viel bijna droog, maar er bevonden zich nog wel vissen. Het watertekort wordt geschat op 7000 kubieke meter; 7.000.000 liter water.

De naastliggende visvijver kreeg middels een pomp voldoende grondwater om de vissers tevreden te houden. Een deel van de vissen in de kweekvijver werd overgeheveld, maar er bleef een groep karpers over die niet meer gevangen kon worden. Dit zou te stressvol zijn en een groot risico: het water stond op maximaal 30 centimeter hoogte en bevatte nauwelijks nog zuurstof. Een tweede vangactie werd tevens afgedaan als te duur. Er werd met de bestaande pomp zo nu en dan wat water ingelaten maar dat stelde volgens ooggetuigen weinig voor. Van een extra pomp was geen sprake.

Kweekvijver De Driepoel, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Deze situatie hield weken aan. De gemeente Sittard-Geleen gaf sussende geluiden af en hoopte vooral op regen, zo schreven ze op Facebook. En omdat er geen vinger werd uitgestoken en de karpers in de kweekvijver op een absoluut minimum gehouden werden om te kunnen overleven deed 1037 Against Animal Cruelty aangifte. Voorafgegaan door de bezorgde burgers die aan bel trokken, maar geen voet aan de grond kregen:

“Intussen onthoudt de gemeente zich van iedere reactie. Op geen enkel Facebookbericht wordt meer gereageerd en ook op formele vragen geven zij slechts formeel antwoord.”

Nauwelijks water in kweekvijver De Driepoel, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Sittard-Geleen koopt tweede pomp

Na de aangifte van 1037 kwam het onderwerp in meerdere media aan bod en het geschetste beeld van de gemeente Sittard-Geleen werd er niet diervriendelijker op. Tot gisteren bekend werd dat voor de kweekvijver een tweede pomp is aangeschaft om het waterpeil op een acceptabel niveau te brengen. Zo kunnen de karpers veilig de winter doorkomen, ook als het zou gaan vriezen. Verder meldde Sittard-Geleen dat de kweekvijver opgenomen gaat worden in natuurontwikkeling, zo schrijft De Limburger:

“We hebben inmiddels een tweede pomp aangeschaft die het waterpeil in de Kweekvijver moet doen stijgen. Op termijn gaan we de Kweekvijver betrekken in het Corio Glanaproject. De Geleenbeek zal zodoende door de vijver lopen. Als dat gebeurt worden de vissen afgevangen.”

Kweekvijver De Driepoel, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Karen Soeters van House of Animals is te spreken over het feit dat de gemeente eindelijk de zorgplicht nakomt jegens de karpers in de kweekvijver, maar het kan nog veel beter:

“Het is verheugend dat de gemeente Sittard-Geleen eindelijk schoon schip maakt en een tweede pomp neerzet voor de karpers in de kweekvijver. Nu nog een einde maken aan het vissen in de visvijver.”

Sittard-Geleen
Visvijver de Driepoel, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Karen Soeters benadrukt dat Sittard-Geleen pas in actie kwam nadat er aangifte is gedaan en dat bezorgde burgers lange tijd het gevoel kregen niet gehoord te worden. Maar:

“…ik ben vooral blij voor de vissen, want om hun welzijn was het ons te doen. En het is geweldig dat er mensen zijn die zich het lot van deze dieren aantrekken!”

De bezorgde burgers en 1037 Against Animal Cruelty hebben aangegeven de situatie rond de karpers in De Driepoel nauwlettend in de gaten te houden.

  • Lees ook:

Aangifte om verwaarlozing karpers in drooggevallen Driepoel Geleen


Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel