Karpers in kweekvijver De Driepoel bij Geleen zijn door de gemeente Sittard-Geleen systematisch aan hun lot overgelaten toen de vijver afgelopen zomer bijna droogviel. Omdat de gemeente de zorgplicht voor deze vissen niet nakwam is aangifte gedaan door 1037 Against Animal Cruelty en andere bezorgde burgers. De karpers kregen volgens 1037 niet meer dan ‘een pierenbadje’; de hobbyvissers een goed gevulde visvijver.

De Driepoel
Kweekvijver De Driepoel niet meer dan een ‘pierenbadje’, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

De Driepoel is eigendom van de gemeente Sittard-Geleen en bestaat uit twee delen: een visvijver en een kweekvijver. In de visvijver wordt consequent grondwater bijgepompt om het waterpeil op niveau te houden. Aan de andere kant van het pad bevindt zich de kweekvijver, die deze zomer wekenlang voor ruim 75 procent droogstond, door gebrek aan regen en daling van het grondwaterpeil. Volgens berekeningen komt de vijver 7000 kubieke meter (7.000.000 liter) water tekort, het equivalent van meerdere Olympische zwembaden.

Op onderstaande foto van Google Maps is te zien hoe het zou moeten zijn: twee vijvers met gelijk waterpeil:


Op de volgende foto’s is te zien hoe ver het waterpeil daalde in de kweekvijver, door de aanhoudende droogte en daling van het grondwater:

De Driepoel
Kweekvijver De Driepoel bijna drooggevallen, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Karpers zwemmen noodgedwongen met hun rug boven het wateroppervlak, omdat de waterstand in de kweekvijver te laag is:

De Driepoel
Kweekvijver De Driepoel, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

De aangrenzende vijver met viswater is op het datzelfde moment ruim gevuld met water:

De Driepoel
Visvijver de Driepoel, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Grondwater

Om de visvijver gevuld te houden tijdens droogte wordt grondwater opgepompt. Dat werd aanvankelijk alleen naar de visvijver geleid om de hobbyvissers tevreden te stellen. Op aandringen van bezorgde burgers kreeg de drooggevallen kweekvijver ook een aftakking, maar daaruit stroomde volgens ooggetuigen vrijwel nauwelijks water en vaak helemaal niets:

De Driepoel
Kweekvijver De Driepoel, zomer 2019 | Foto: bezorgde burgers

De melders trokken vaker aan de bel dat het zo niet langer kon, maar kregen de indruk genegeerd te worden door de gemeente:

“Intussen onthoudt de gemeente zich van iedere reactie. Op geen enkel Facebookbericht wordt meer gereageerd en ook op formele vragen geven zij slechts formeel antwoord.”

De Driepoel
Kweekvijver De Driepoel, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

30 centimeter water in Driepoel

In de kweekvijver bevindt zich nog altijd een aantal karpers. Karpers hebben er niets op tegen om bij mooi weer met hun rug half boven de waterspiegel te zwemmen – dat zie je wel vaker – maar als dat noodgedwongen gebeurt is het waterpeil te laag en valt te vrezen voor het zuurstofniveau in het water. Veel meer dan 30 centimeter water stond er op het dieptepunt volgens ooggetuigen niet.

De gemeente geeft aan dat er 70 karpers gevangen zijn en overgezet naar de andere vijver, maar dat was onvoldoende. Het vangen van de rest levert te veel stress op voor de dieren en het maakt het water troebel, waardoor het zuurstofgehalte nog verder daalt en de vissen het mogelijk niet overleven, of een aantal extra benauwde uren moeten doormaken. Bovendien wordt een nieuwe vangactie te kostbaar genoemd.

De Driepoel
Karpers in het ondiepe water van kweekvijver De Driepoel, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Hoop op regen

Op de eerdere luchtfoto van Google is ook de Geleenbeek te zien (rechts in beeld) die langs de vijvers loopt. Dat water is echter anders van samenstelling en wordt niet gebruikt om de vijvers aan te vullen. Gevreesd wordt voor ziekten wanneer beekwater binnengelaten wordt. Drinkwater uit de kraan was ook geen optie vanwege de waterschaarste. En dus bleef de situatie bij het oude en gaf de gemeente sussende geluiden af in de hoop op regen.

https://www.facebook.com/sittardgeleen/photos/a.429867093717138/2368782403158921/

Overlaten aan de natuur

Bovenstaand bericht van de gemeente op Facebook zegt dat de natuur het watertekort bij voorkeur zelf moet herstellen, terwijl aan de andere kant van het pad gewoon wordt ingegrepen zonder een beroep te doen op ‘de natuur’. Hoe laag het waterpeil werkelijk stond is te goed zien aan deze eend, die niet net geen nat pak krijgt tijdens het waden. Ook is te zien dat er een dun straaltje grondwater de kweekvijver inloopt, maar dat is niets vergeleken met het ‘waterquotum’ voor de naastgelegen visvijver.

De Driepoel
Lage waterstand in kweekvijver De Driepoel, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Geen onderzoeksresultaten

Inmiddels is een stuk van de kweekvijver uitgegraven zodat er een poel van zo’n 80 centimeter diepte is over 35 meter lengte en 6 meter breed. Hierin zouden de karpers de winter kunnen doorbrengen. De werkzaamheden hebben echter opnieuw veel stress en troebel water veroorzaakt. De waterkwaliteit van de kweekvijver zou regelmatig gecontroleerd worden, maar bij navraag door bezorgde betrokkenen blijkt dat er geen onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, of dat ze mogelijkerwijs niet worden vrijgegeven.

Geen hard bewijs dus dat er niets mis is met de vissen in hun ‘pierenbadje’, zoals de gemeente beweert. Het is voor betrokkenen daarom de vraag of die kwaliteitscontroles daadwerkelijk plaatsvinden, of dat de uitkomsten dermate slecht uitvallen voor de vissen dat ze liever verzwegen worden.

De Driepoel
Kweekvijver De Driepoel, 15 september 2019 | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Gebrek aan zorgplicht

Hoewel de gemeente Sittard-Geleen zegt dat het welzijn van de vissen in de gaten gehouden wordt en dat ze in goede doen zouden zijn, was er voor 1037 Against Animal Cruelty voldoende reden om aangifte te doen wegens gebrek aan zorgplicht, zoals omschreven wordt in het Besluit houders van dieren. Karen Soeters van House of Animals zegt hierover:

“Het is natuurlijk al van de zotte dat je als gemeente een vijver hebt om karpers te kweken, maar als je het al doet, zorg er dan tenminste voor dat die vissen een fatsoenlijk leven hebben.”

Het beeld is een afweging tussen belangen waarbij commercie het wint van dierenwelzijn: aan de ene zijde van het pad een visvijver met voldoende water en tevreden vissers, aan de andere kant een kweekvijver waar vissen op een absoluut minimum gehouden werden om te overleven. Overgeleverd aan de weergoden, want de gemeente Sittard-Geleen is niet bereid om passend voor z’n dieren te zorgen. Karen Soeters:

“De gemeente heeft als eigenaar van die vijver een zorgplicht voor de vissen die erin leven.”

Burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen, bekend van het jarenlang hardnekkig blijven afgeven van vergunningen voor het ganstrekken in Grevenbicht, draagt per 15 maart 2020 zijn functie over aan een opvolger. In het functieprofiel van de nieuwe burgemeester (m/v) staat niet vermeld dat het ook een dierenvriend moet zijn.

  • Lees ook:

#GNvdD: De aanhouder wint, het dode ganstrekken in Grevenbicht is voorbij!


Bronnen:

©AnimalsToday.nl