De gemeente Amsterdam is er niet in geslaagd om met de Amsterdamse Hengelsportvereniging afspraken te maken over een verbod op het gebruik van weerhaken en meervoudige haken. De vereniging weigert een verbod op te leggen zolang hier nog geen landelijke wet- of regelgeving over is. Ook heeft de hengelsportvereniging haar twijfels geuit over de dierenonvriendelijkheid van de haken. Zijn deze wel dieronvriendelijker dan de alternatieve methoden?

hengelen
Foto: Mark Winterbourne via Wikimedia Commons

De gemeente is met de hengelaars om de tafel gaan zitten nadat de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren het college had verzocht om de mogelijkheden voor een verbod op weerhaken en meervoudige haken in Amsterdam te onderzoeken. Zo’n lokaal verbod is juridisch niet mogelijk, maar de gemeente en de Amsterdamse Hengelsportvereniging hadden het verbod wel kunnen opnemen in de nieuwe pachtovereenkomst voor het gebruik van de viswateren die binnenkort opnieuw tussen beide partijen moet worden gesloten.

Via een brief heeft het college aan de gemeenteraad laten weten teleurgesteld te zijn over de opstelling van de hengelaars, die worden gesteund door Sportvisserij Nederland. Die laatste heeft de gemeente laten weten geen aanleiding te zien voor aanpassing van de gedragscode omtrent het gebruik van vishaken door haar leden. Ondanks dat de hengelsportvereniging geen verbod voor het gebruik van weerhaken wil opleggen aan haar leden is de gemeente toch voornemens om een nieuwe pachtovereenkomst te sluiten. Wel heeft de gemeente andere afspraken op het gebied van dierenwelzijn kunnen maken met de hengelaars. Zo heeft de vereniging toegezegd mee te zullen werken aan ecologisch waterbeheer en komt er een cursus voor leden over het verantwoord vangen en terugzetten van vissen.

Volgens de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren is hengelen per definitie dieronvriendelijk en zou het dan ook verboden moeten worden. Met het vastleggen van een verbod omtrent het gebruik van weerhaken en meervoudige haken in de pachtovereenkomst hoopte de PvdD dat een zeer dieronvriendelijke praktijk werd aangepakt. Helaas mocht het niet zo zijn. Bij het vissen met weerhaken en meervoudige haken is de kans groot dat de haak vast blijft zitten in de gevangen en wordt daarmee de kans op (dodelijke) verwondingen vergroot. Vaak kan de haak niet uit de vis gehaald worden, en wordt de vis met haak en al teruggegooid in het water.

Bron: Het Parool, PvdD Amsterdam ©AnimalsToday.nl Lianne Raat