De Faunabescherming is een petitie gestart om de verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, het rivierengebied en het Duitse achterland zo spoedig mogelijk te realiseren, met name voor edelherten, waarmee de graasdruk in de OVP kan worden verminderd.

Oostvaardersplassen
Foto: Jan nijendijk/Wikimedia

Wolf
Als bijkomende voordeel biedt realisatie van dit plan ook een unieke gelegenheid voor de wolf om zich definitief in ons land te vestigen. Onnatuurlijk hoge dichtheden van grote hoefdieren worden dan op ecologische wijze voorkomen. En boeren zullen minder te vrezen hebben dat hun schapen worden aangevallen in zo’n veel completer ecosysteem.

Lapmiddelen als bijvoeren en reactief afschot zorgen niet voor structurele oplossingen, elk jaar als het kwik onder nul daalt zullen er dieren sterven als gevolg van voedseltekort.

Natuurlijk is dat niet ongewoon. Ook zangvogels en tal van andere dieren sterven in de winter als gevolg van uitputting en ondervoeding, maar het belangrijkste verschil met de situatie in de OVP is dat ze tenminste de vrijheid hebben te proberen zich aan winterse omstandigheden te onttrekken.

Petitie
Daarom is de Faunabescherming een petitie, gericht aan de provincie Flevoland gestart om de dieren in de OVP, meer vrijheid te bieden om natuurlijk trekgedrag aan de dag te kunnen leggen.

De gereserveerde gronden voor de doorgang liggen klaar, alleen de politieke wil ontbreekt. Met name CDA, VVD, PVV en SGP weigeren de dieren meer vrijheid te bieden. Daar moet verandering in komen.

U kunt de petitie hier ondertekenen.

Samen kunnen wij ervoor zorgen dat dieren de vrijheid krijgen om voedsel en beschutting te zoeken, ook tijdens barre winters. De mens heeft grote hoefdieren uitgezet in de Oostvaardersplassen, de mens heeft ook de verantwoordelijkheid om die dieren de vrijheid te geven.

Persbericht Faunabescherming