IJsland is sinds vorige week weer begonnen met de jacht op de bedreigde gewone vinvis. De eerste dieren zijn inmiddels afgeslacht. Het land vindt nog altijd dat de walvisjacht te rechtvaardigen valt omdat het een oude IJslandse traditie is en er een markt is voor het vlees. Wij vinden het verschuilen achter tradities om dierenleed te mogen veroorzaken onacceptabel en roepen daarom iedereen die dit leest op om de ambassade van IJsland een protestmail te sturen.

IJsland
Walvisvaarder Hvalur brengt vinvissen aan wal, jachtseizoen 2009 | Foto: Greenpeace

In 2008 werd de gewone vinvis al geclassificeerd als ‘bedreigde diersoort’ en sinds 1986 bestaat er een internationaal verbod op de commerciële walvisjacht. Japan komt hier onderuit door walvissen te doden onder het mom van ‘wetenschappelijk onderzoek’. De handel in producten van de vinvis is ook verboden, vastgelegde in CITES-afspraken. Maar IJsland heeft zowel voor het verbod op de commerciële walvisjacht als dat van de handel in producten afkomstig van de vinvis een uitzonderingspositie bedongen, want de ‘walvisjacht is een traditie’ en er valt geld mee te verdienen.

Afgelopen vrijdag 22 juni werd de eerste vinvis afgeslacht en kort daarna de tweede:


Miljonair

De jacht wordt georganiseerd door de IJslandse multi-miljonair Kristján Loftsson, die volgens onderstaand bericht van de actiegroep Hard To Port met trots de eerste resultaten van de jacht aanschouwde:


Vlees weggegooid
De dwergvinvis wordt ook gevangen, maar dat vlees is bestemd voor de lokale markt en wordt vooral gegeten door bepaalde toeristen, terwijl de bulk van het toerisme juist naar IJsland gaat om levende walvissen te mogen aanschouwen.

Volgens IJsland is er ook een markt voor het vlees van de gewone vinvis, waarvan sinds 2008 bijna 9.000 ton werd geëxporteerd, met name naar Japan. Dit leidde in 2015 tot een groot schandaal, toen 155 walvissen werden afgeslacht, maar veel van het vlees voor export naar Japan uiteindelijk werd weggegooid omdat de juiste papieren ontbraken:


Stuur een mail naar de ambassade en zeg Stop walvisjacht IJsland!

Het lijkt ons duidelijk dat er niet veel uitleg nodig is om aan te geven waarom de jacht op een bedreigde diersoort onacceptabel is, ook wanneer het een traditie is en er veel geld mee te verdienen valt. Hieronder staat een voorbeeldbrief tegen de IJslandse walvisjacht, gericht aan  mevrouw Bergdís Ellertsdóttir, die vanuit Brussel ook voor Nederland de ambassadeur is. Je kunt de mail sturen naar ive.leonidas@utn.stjr.is.

Geachte mevrouw Bergdís Ellertsdóttir,

Sinds eind juni is IJsland weer begonnen met de jacht op de ernstig bedreigde gewone vinvis. Schijnbaar meent IJsland nog altijd dat de walvisjacht te rechtvaardigen valt omdat het een oude traditie is. Wij vinden het verschuilen achter tradities om dierenleed te mogen veroorzaken onacceptabel. We roepen uw land daarom op om de jacht op walvissen per direct te stoppen en voor altijd te verbieden.

Met vriendelijke groet + naam en plaats

In het Engels:

Dear Mrs Bergdís Ellertsdóttir,

Since the end of June, Iceland has again started hunting the seriously endangered fin whale. Apparently Iceland still thinks that whaling can be justified because it is an old tradition. We find the hiding behind traditions to be able to cause animal suffering unacceptable. We therefore call on your country to stop whaling immediately and to forbid it forever.

Sincerely + naam en plaats

Graag delen
Deel dit bericht alsjeblieft zoveel mogelijk op de sociale media en roep IJsland op om te stoppen met de walvisjacht. Tradities zijn prachtig, maar niet wanneer ze ten koste gaan van het welzijn van anderen, mens of dier.

©AnimalsToday.nl