Fauna4Life naar rechter voor edelherten Oostvaardersplassen

Samen met Dierbaar Flevoland heeft Fauna4Life bezwaar gemaakt tegen de opdracht die de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer heeft gegeven om ongeveer 1000 edelherten dood te schieten in de Oostvaardersplassen (OVP). Beide organisaties gaan ook … [Lees meer...]

Edelherten Oostvaardersplassen afgeschoten en opgegeten

De duizend edelherten die volgende maand worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen, zullen worden opgegeten. De provincie Flevoland en Staatsbosbeheer hebben daartoe besloten, omdat ze voedselverspilling tegen zouden willen gaan. Staatsbosbeheer … [Lees meer...]

1000 edelherten Oostvaardersplassen wacht de kogel

Het besluit is genomen: zo’n 1000 edelherten in de Oostvaardersplassen krijgen de kogel. Volgens de provincie is verhuizen van de herten te stressvol voor de herten en daarom begint Staatsbosbeheer na de bronsttijd met het afschieten. Een aantal … [Lees meer...]

Ingezonden brief: Pleidooi voor de grauwe gans

De grauwe gans was als broedvogel nagenoeg verdwenen door het ontginnen van moerassen en door bejaging. In 1970 zijn grauwe ganzen weer opnieuw uitgezet en met succes, mede door de Oostvaardersplassen. De grauwe gans is een grazer en hoort thuis in … [Lees meer...]

Dier- en natuurorganisaties: verbind Oostvaardersplassen en Horsterwold

Een groep van zeven dier- en natuurorganisaties, waaronder de Dierenbescherming, dringt er in een brief aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland op aan om zo snel mogelijk een verbinding te realiseren tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. … [Lees meer...]

Herten op snelweg doodgeschoten na doorknippen hekken OVP

Staatsbosbeheer heeft zondagmiddag drie edelherten op de snelweg tussen Lelystad en Almere doodgeschoten. De dieren liepen op de snelweg, omdat zij waren ontsnapt via kapot geknipte hekken bij de Oostvaardersplassen.De edelherten werden door … [Lees meer...]

Herinnering: Open brief Dierencoalitie over Oostvaardersplassen

De Dierencoalitie stuurde eerder deze open brief aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland, ten aanzien van de Oostvaardersplassen en de toekomst van de dieren in het gebied. Het afschieten van nog eens 1160 grote grazers en hun jongen - vooral … [Lees meer...]

Alle pasgeboren dieren worden afgeschoten in OVP

De commissie Van Geel wil dat het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen (OVP) teruggebracht wordt naar 1100 dieren, zodra de winter begint. Nu leven er nog 2260 edelherten, konikpaarden en heckrunderen in het gebied. Een meer barbaarse … [Lees meer...]

Dierenbescherming: Geef grote grazers Oostvaardersplassen rust en ruimte

De Dierenbescherming is van mening dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen rust en ruimte verdienen. Ze pleiten voor gebiedsuitbreiding, goed uitgevoerd vroeg reactief beheer van de dieren en herbeplanting van het gebied. Dit heeft de … [Lees meer...]

Caring Vets: herstel natuurverbindingen Oostvaardersplassen

Het leven en de sterfte van de grote grazers in de Oostvaardersplassen houdt dierenliefhebbers al een aantal weken flink bezig. De gemoederen lopen daarbij hoog op. Sinds 1 maart voert Staatsbosbeheer op verzoek van Provincie Flevoland de dieren bij … [Lees meer...]

Faunabescherming start petitie om dieren in Oostvaardersplassen niet langer op te sluiten achter hekken

De Faunabescherming is een petitie gestart om de verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, het rivierengebied en het Duitse achterland zo spoedig mogelijk te realiseren, met name voor edelherten, waarmee de graasdruk in de OVP kan … [Lees meer...]

Grote grazers Oostvaardersplassen toch bijgevoerd ondanks advies

De provincie Flevoland wil dat de grote grazers van de Oostvaardersplassen bijgevoerd gaan worden, ondanks het advies van deskundigen en Staatsbosbeheer om dit niet te doen. De belangrijkste motivatie van de provincie om de dieren bij te voeren is de … [Lees meer...]

Oostvaardersplassen definitief op z’n retour

In Flevoland is deze week het voorstel van de VVD en SGP aangenomen dat de Oostvaardersplassen ingrijpend zal doen veranderen. Natuur moet plaatsmaken voor recreatie, toerisme en de uitbreiding van Lelystad Airport. De kenmerkende grote grazers die … [Lees meer...]