Nadat een aantal dode vogels is aangetroffen in de Oostvaardersplassen heerst er volgens Staatsbosbeheer vermoedelijk vogelgriep in het gebied. Wandelaars krijgen het dringende advies om uit de buurt te blijven van dode of verzwakte vogels en vooral honden niet vrij te laten rondlopen.

Vermoedelijk vogelgriep in Oostvaardersplassen
Vermoedelijk vogelgriep in Oostvaardersplassen | Foto: publiek domein

De dode vogels zijn tot nu toe alleen gevonden in voor mensen ontoegankelijk gebied. Ze worden onderzocht in Lelystad om de doodsoorzaak te bepalen. Volgens boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer vertonen verschillende ganzen afwijkend gedrag, door niet weg te vliegen als er een mens aankomt en doordat ze niet meer in de groep verblijven. Kuypers weet nog niet wanneer de uitslag van het onderzoek in Lelystad bekend is. Hij drukt wandelaars op het hart om hun hond aangelijnd te houden, aangezien honden ziek kunnen worden bij besmetting met vogelgriep. Ook kan de het vogelgriepvirus de menselijke gezondheid beïnvloeden.

Onderstaand verslag is van Omroep Flevoland:
.

.

De verspreiding van de vogelgriep kan op veel manieren plaatsvinden. Doorgaans wordt vooral gewezen naar trekvogels, maar inmiddels is gebleken dat de mens een factor van betekenis is. Om die reden wordt er in een gebied rondom besmette pluimveebedrijven altijd een vervoersverbod ingesteld en mag er in getroffen gebieden niet gejaagd worden. Op dit moment vindt er echter volop afschot plaats in de Oostvaardersplassen van edelherten. Dit gebeurt met geluidsdempers en in niet drassige gebieden. Maar de kans dat watervogels toch opschrikken en naar een gebied vliegen waar de hoog pathogene variant van het vogelgriepvirus is aangetroffen, zoals afgelopen najaar in Zeewolde, is altijd aanwezig.

Bronnen:

1400 edelherten OVP krijgen in stilte de kogel

Karen’s blog: Zoveelste ‘ruiming’ een feit, het roer moet om!

©AnimalsToday.nl BVR