Komende winter gaat Staatsbosbeheer weer 1400 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen. Op dit moment zouden er 1900 herten rondlopen en dat moeten er 500 worden, zo luidt de boodschap richting de media.

1400 edelherten OVP krijgen in stilte de kogel
1400 edelherten worden in stilte – met geluidsdemper – afgeschoten | Foto: publiek domein

Precies op tijd voor de feestdagen kan er weer vers wild worden geschoten, want daar begint het jaar na jaar op te lijken: de Oostvaardersplassen worden gebruikt om een overschot aan edelherten te creëren, waardoor er jaarlijks wild ‘geoogst’ kan worden. Dit is op papier niet hard te maken, maar het plaatje lijkt behoorlijk te kloppen en niets bewijst het tegendeel.

1400 edelherten in stilte de kogel

Als bliksemafleider wordt gemeld dat de herten met geluiddempers afgeschoten gaan worden, omdat dit ervoor zorgt dat watervogels niet schrikken en opvliegen, met het risico dat ze vogelgriep verspreiden. Dat de knallen van jachtgeweren ook de herten afschrikken, die daardoor moeilijker af te schieten zijn vanwege vluchtgedrag, wordt voor het gemak niet genoemd. Het ‘spook’ van de vogelgriep moet ervoor zorgen dat de verontwaardiging over het jaar na jaar blijven afschieten van wat lijkt op een bewust gecreëerd overschot overschaduwd en onderdrukt wordt.

1400 edelherten OVP krijgen in stilte de kogel
Precies op tijd voor de feestdagen kan er weer vers wild worden geschoten | Foto: publiek domein

Wanneer er met een geluidsdemper afschot kan plaatsvinden moet het ook mogelijk zijn om de herten op afstand een ‘prikpil’ toe te dienen – anticonceptie dus – om te voorkomen dat er jaarlijks ingegrepen moet worden omdat het grote aantal dieren in de winter onvoldoende voedsel kan vinden. Een andere reden voor het afschot is dat dit de biodiversiteit ten goede zou komen. Daar valt veel voor te zeggen en dus zullen velen het afschot ook om die reden goedkeuren, maar dat zou een veel sterker argument zijn wanneer men zou kiezen voor geboortebeperking, waardoor er hoe dan ook geen nieuwe dieren meer bijkomen.

Koniks buiten schot

Als kers op de taart wordt door Staatsbosbeheer gemeld dat er komende tijd ‘maar’ 80 heckrunderen en geen konikpaarden afgeschoten hoeven worden. De in de publieke opinie meest edele dieren blijven letterlijk buiten schot. Dus ach, het valt allemaal wel mee. Toch?

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel