Portugal heeft een historische stap gezet in de bescherming van minderjarigen tegen het geweld van het stierenvechten: jongeren onder 16 jaar mogen niet langer naar de bloedige spektakels. Met dit verbod volgt het Zuid-Europese land het verzoek van de Verenigde Naties om de minimumleeftijd voor stierengevechten te verhogen.

stierenvechten
Portugal verbiedt toegang minderjarigen tot stierengevechten | Foto: Pixabay

Het Comité Anti Stierenvechten (CAS International) is erg tevreden met dit besluit. Hierdoor zullen jongere generaties opgroeien zonder het stierenvechten, omdat ze niet langer door hun ouders naar stierengevechten worden meegenomen.

Rechten van het Kind

Het stierenvechten is in strijd met de Conventie van de Rechten van het Kind. In 2014 deed het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties een oproep aan de Portugese regering om minderjarigen te beschermen tegen dit dierenleed. Vijf jaar later verzocht de VN de leeftijdsgrens voor de toegang tot stierengevechten te verhogen naar 18 jaar. Met het huidige verbod wordt niet volledig geluisterd naar het verzoek van de VN, maar het is een positieve ontwikkeling.

Sinds 2014 woedt er in Portugal een publiek debat over de aanwezigheid van minderjarigen in stierengevechten. ANIMAL, een collega-organisatie van CAS, verzamelde in 2015 duizenden handtekeningen voor het verhogen van de maximumleeftijd. Andere Portugese collega-organisaties zetten diverse stappen om tot hetzelfde resultaat te komen: geen minderjarigen meer in de arena!

Het Comité voor de Rechten van het Kind verzocht ook Spanje, Frankrijk, Mexico, Ecuador, Peru én Colombia om kinderen tegen het geweld van het stierenvechten te beschermen. In 2018 verbood Ecuador de toegang van alle minderjarigen tot stierengevechten. Tot die tijd was het hier verboden om kinderen onder de 16 jaar tot dit soort bloedige spektakels toe te staan. In andere landen besloten diverse staten naar het verzoek van de VN te luisteren. Zo verboden de Mexicaanse staten Tijuana en Baja California de toegang van minderjarigen tot stierengevechten. Het Spaanse eilandengroep De Balearen verhoogde de leeftijdsgrens naar 18 jaar in 2017, na gezamenlijke lobby van CAS, HSI en Spaanse zusterorganisaties. In alle stierenvechtlanden heeft CAS – met het Internationale Netwerk tegen het Stierenvechten én samen met lokale organisaties – zich ingezet voor de bescherming van minderjarigen.

Psychische gevolgen

De Conventie voor het Rechten van het Kind spreekt over het recht van alle minderjarigen op een niveau van leven dat geschikt is voor fysieke, mentale, morele en sociale ontwikkeling. De staat is verplicht om maatregelen te treffen die nodig zijn om minderjarigen te beschermen, iets dat niet wordt waargemaakt met stierengevechten. Uit diverse onderzoeken weten we dat het geweld in de arena psychische gevolgen heeft, zoals trauma’s én het verzwakken van het moreel oordeel en empathisch vermogen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Estefania Pampin Zuidmeer