Edelherten in de Oostvaardersplassen mogen niet worden afgeschoten, zo heeft de rechter vanochtend opnieuw besloten. Fauna4life en Dierbaar Flevoland stapten wederom naar de rechter omdat vanaf 2020 het afschotverbod niet meer gold vanwege een nieuw beleidsplan.

afschot edelherten OVP stopt
Rechter oordeelt: afschot edelherten OVP blijft verboden | Foto: publiek domein

Afgelopen november bepaalde de bestuursrechter in Lelystad dat het afschot van de dieren per direct moest worden gestopt. Dit als uitspraak op het bezwaar tegen de afschotregeling, ingediend door De Faunabescherming, Dierbaar Flevoland en Fauna4Life. Volgens de rechter is het provinciale streven van maximaal 490 edelherten in de OVP niet gebaseerd op een ecologisch vakkundige rapportage.
.

Afschot van edelherten OVP door rechter stopgezet, motie van wantrouwen tegen provincie

.
Staatsbosbeheer voerde het afschot uit in opdracht van Faunabeheer Flevoland, aan wie de provincie ontheffing voor het afschot van de dieren heeft verleend.

Edelherten vogelvrij verklaard

Eind oktober vorig jaar bleek uit nieuwe tellingen dat er na een jaar schieten nog steeds 1525 edelherten in het gebied leven. In juli 2018 werd door de provincie Flevoland besloten dat het er maar 490 mogen zijn. En dus werden opnieuw 1035 edelherten vogelvrij verklaard. Tussen oktober 2018 en oktober 2019 werden al 1785 dieren gedood.

De opdracht van de provincie om de dieren massaal af te schieten is gebaseerd op het rapport Van Geel (pdf). In dit rapport wordt gesteld dat een wijziging van het beheer van de gebied wenselijk is, maar een onderbouwing van de noodzaak tot het sterk terugdringen van de aantallen edelherten ontbreekt. In het beheerplan OVP wordt op geen enkele wijze gesteld dat de aantallen grote grazers een knelpunt vormen, ofwel dat door de aanwezigheid van de grote grazers en hun invloed op de vegetatie de Natura 2000-doelen niet gehaald worden.

Foto: publiek domein

Uit het beheerplan OVP blijkt zelfs dat het sterk terugdringen van de aantallen grazers juist een negatief effect heeft op de samenhang die bestaat tussen de grazers, de grasetende watervogels en de moerasvogels.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl