De bestuursrechter in Lelystad heeft gisteren per direct het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen stopgezet. Dit als uitspraak op het bezwaar tegen de afschotregeling, ingediend door De Faunabescherming, Dierbaar Flevoland en Fauna4Life. Volgens de rechter is het provinciale streven van maximaal 490 edelherten in de OVP niet gebaseerd op een ecologisch vakkundige rapportage. De Partij voor de Dieren in Flevoland dient vandaag een motie van wantrouwen in tegen het provinciebestuur wegens het veroorzaken van dierenleed.

afschot van edelherten
Afschot van edelherten in Oostvaardersplassen per direct door rechter stopgezet | Foto: publiek domein

Eind oktober bleek uit nieuwe tellingen dat er na een jaar schieten nog steeds 1525 edelherten in het gebied leven. In juli 2018 werd door de provincie Flevoland besloten dat het er maar 490 mogen zijn. En dus werden opnieuw 1035 edelherten vogelvrij verklaard. Tussen oktober 2018 en oktober 2019 werden al 1785 dieren gedood.
.

Nog eens 1035 edelherten vogelvrij verklaard

Afschot van edelherten onvoldoende onderbouwd

De opdracht van de provincie om de dieren massaal af te schieten is gebaseerd op het rapport Van Geel (pdf). In dit rapport wordt gesteld dat een wijziging van het beheer van de gebied wenselijk is, maar een onderbouwing van de noodzaak tot het sterk terugdringen van de aantallen edelherten ontbreekt. In het beheerplan OVP wordt op geen enkele wijze gesteld dat de aantallen grote grazers een knelpunt vormen, ofwel dat door de aanwezigheid van de grote grazers en hun invloed op de vegetatie de Natura 2000-doelen niet gehaald worden.

Uit het beheerplan OVP blijkt zelfs dat het sterk terugdringen van de aantallen grazers juist een negatief effect heeft op de samenhang die bestaat tussen de grazers, de grasetende watervogels en de moerasvogels.

afschot van edelherten
Foto: publiek domein

Volgens Leonie Vestering, Statenlid in Flevoland en raadslid in Almere voor de PvdD, heeft de provincie bewust aangestuurd op snel afschot, omdat men wist dat het besluit terecht en succesvol aangevochten zou worden:

“De Partij voor de Dieren heeft het college van de provincie Flevoland herhaaldelijk gewaarschuwd dat gezonde, soms zelfs drachtige, edelherten en hun pasgeboren jongen afschieten helemaal niet mocht. Het is waanzin dat uiteindelijk er een rechter aan te pas moet komen om wrede jagersplannen van onverantwoorde politici te verbieden, terwijl de provincie wist dat wat ze deden niet mocht. Dat verklaart ook waarom de provincie de druk op Staatsbosbeheer zo heeft verhoogd om zoveel mogelijk dieren in een zo kort mogelijke tijd af te schieten, ze wisten dat er een dag kwam waarop er niet meer gejaagd mocht worden.”

Motie van wantrouwen

Leonie Vestering is blij met de uitspraak ban de rechter maar treurt om de ongeveer 2000 gezonde edelherten die onrechtmatig zijn gedood. Door het wanbeleid van de provincie is Vestering het vertrouwen in het bestuur kwijt:

“Vandaag [woensdag 13 november – red.] dienen wij een motie van wantrouwen in tegen het college, want naast de dood van de edelherten, is het college ook verantwoordelijk voor de dood van zo’n 60.000 vissen in de Oostvaardersplassen die deze zomer stierven door gebrek aan water. De provincie had het waterpeil namelijk verlaagd, maar heeft het nagelaten om de dieren in dit water eerst uit te zetten in het Markermeer, zoals wel had gemoeten. Wij hebben geen enkele vertrouwen meer in een college dat zoveel dierenleed heeft veroorzaakt en al die tijd onrechtmatig heeft gehandeld.”

Het enige afschot dat nu nog plaatsvindt betreft zwakke en zieke dieren, bijvoorbeeld tijdens een koude winter.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel