De Reclame Code Commissie heeft de klacht die was ingediend tegen een campagnetekst in een banner van Wakker Dier afgewezen.

Reclame Code Commissie

Volgens de klager was de tekst “Stop de kiloknaller. Twaalf miljoen varkens zitten levenslang op elkaar gepropt zonder ooit daglicht of gras te zien” misleidend. Er zou bewust een verkeerd beeld worden geschapen om geld te werven. Gesuggereerd wordt dat in de sector sprake is van dierenmishandeling, aldus de klager.

Wakker Dier bracht daar als verweerder het volgende tegen in:

“De tekst van de banner is gebaseerd op feiten en geeft de mening van een groeiend aantal mensen weer. In Nederland leven 12.,1 miljoen varkens en daarvan leeft meer dan 95% in de intensieve varkenshouderij. Een uitloop naar buiten behoort niet tot de wettelijke eisen zodat grofweg 99% van de varkens nooit gras heeft gezien. Voorschriften voor kunstlicht zijn er niet. “

Wakker Dier verwijst naar een onderzoek van de Wageningen UR, waaruit het belang van daglicht blijkt.

Het voorgeschreven hok-oppervlak groeit mee met de varkens en varieert tijdens hun leven van 5 varkens op een vierkante meter en 0,8 vierkante meter voor een zogenaamd slachtrijp varken. Volgens Wageningen UR heeft een varken minimaal twee vierkante meter leefruimte nodig om haar natuurlijke gedrag te kunnen vertonen.

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat met de uiting: “Twaalf miljoen varkens zitten levenslang op elkaar gepropt zonder ooit daglicht of gras te zien” dan ook geen verkeerd beeld geeft van de manier waarop varkens in Nederland worden gehuisvest.

Gefeliciteerd Wakker Dier!

Beslissing van de Reclame Code Commissie

©PiepVandaag.nl