De huidige COVID-crisis slaat hard toe. Mensen worden niet alleen ziek, maar hebben ook te lijden onder de economische gevolgen van de pandemie. Dat geldt ook voor de bevolking van Borneo, waar lokale gemeenschappen zichzelf staande proberen te houden. Hun zoektocht naar voedsel en inkomen voert de druk op hun leefomgeving, het tropische regenwoud, verder op. Met alle gevolgen voor de in het woud levende dieren, zoals orang-oetans. Reden voor The Orangutan Project (TOP) om noodproject COVID-19 Crisis op te starten, waarmee zowel mensen als dieren geholpen worden.

Hulp aan orang-oetang
Afbeelding van Wallula via Pixabay

Noodproject COVID-19

COVID-19 Crisis is bedoeld om de situatie te verbeteren door het bieden van alternatieven. Het idee is even simpel als effectief. Wat als de bevolking zou kunnen leven van natuurbescherming en herbebossing? Het project voorziet in drie doelen:

  • a. herplanten van woud met gebruik van ter plekke verzamelde zaden;
  • b. het uitdelen van voedzame maaltijden aan kinderen, en;
  • c. extra patrouilles die controleren op stroperij en illegale houtkap. De mensen die zich inzetten worden voor hun werk betaald met een redelijk loon. Dit laatste maakt hopelijk illegale activiteiten minder aantrekkelijk.

Afgelopen juli is het project van start gegaan. Een team van lokale boeren is vijf dagen non-stop bezig geweest met het verzamelen van zaden, die inmiddels opgekweekt zijn en klaar staan voor herplanting. Zodra er middelen zijn wordt dit team uitgebreid met meer teams, zodat veel meters gemaakt kunnen worden. Het is de bedoeling dat iedere groep ter plaatse 50 hectare regenwoud aanplant. De toekomstige habitat van de orang-oetan.

Hulp aan orang-oetang – The Orangutan Project

Het Orangutan Project is een Australische organisatie die geld inzamelt voor opvang, rehabilitatie en bescherming van orang-oetans op de Indonesische eilanden Sumatra en Borneo. De orang-oetans hebben zwaar te lijden van de vernietiging van hun leefgebied, jacht op en illegale handel in met name jonge dieren en confrontaties met lokale plantages, waar de orang-oetan vrijwel altijd het onderspit delft. Inmiddels wordt de orang-oetan met uitsterven bedreigd.

De lokale, Indonesische organisaties die door TOP worden ondersteund, doen geweldig werk met het opsporen van gevangengenomen orang-oetans, het behandelen van gewonde dieren, het beschermen van in het wild levende dieren en het opvoeden en weer uitzetten van verweesde jongen. Over de jaren zijn al ruim 350 dieren gered, en is kans gezien een groot areaal land te leasen zodat er geen landbouw kan worden uitgevoerd. Ondanks alle inspanning, is de situatie toch heel ernstig te noemen, en de komst van COVID maakt de zaken er niet eenvoudiger op.

Bron:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée