In Guatemala zijn 40 dieren van 14 verschillende soorten vrijgelaten in het Yaxha Nakum Naranjo National Park in Peten, nadat ze waren gered van de illegale handel. De dieren hebben voor hun vrijlating in het wild een rehabilitatieproces doorlopen.

40 van illegale handel geredde dieren terug in het wild Guatemala
Reuzenmiereneter | Foto: publiek domein

Een samenwerking tussen de ngo’s Humane Society International-Latin America (HSI) en Asociacion Rescate y Conservacion de Vida Silvestre (ARCAS) maakte de vrijlating mogelijk. Onder de vrijgelaten diersoorten zijn onder andere miereneters, kinkajoe’s (of rolstaartberen) en brulapen.

Terug in het wild

Met toestemming van de Guatemalteekse autoriteiten van de Nationale Raad voor Beschermde Gebieden (CONAP) werden de dieren vrijgelaten in het Maya-biosfeerreservaat. De dieren waren slachtoffer geworden van de handel in wilde dieren. Na hun redding doorliepen ze een rehabilitatieproces, waar ze onder andere leerden vliegen, springen, rennen, zich te verbergen voor roofdieren en voedsel te herkennen in het wild. Uitvoerend directeur Andrea Borel van HSI Latijns-Amerika:

“Het houden van wilde dieren als ‘huisdier’ is een gevaarlijke trend die onze ecosystemen ernstig aantast. Samen met onze lokale partner ARCAS, werken we eraan om deze dieren, die nooit uit hun huizen weggehaald hadden mogen worden, een tweede kans in het leven te geven om te groeien en te bloeien.”

.

40 van illegale handel geredde dieren terug in het wild Guatemala
Kinkajoe (Potus flavus) in revalidatie | Foto: Dick Culbert via Wikipedia CC BY 2.0

Rehabilitatie essentieel

Bedreigde diersoorten zijn zeer gewild in de handel in wilde dieren omdat ze zo zeldzaam zijn. Dit zorgt voor een overmatige en zwarte handel, waardoor deze diersoorten steeds meer uitsterven. De rehabilitatie van deze dieren is essentieel voor het versterken van de populaties van inheemse en bedreigde soorten in het Maya-biosfeerreservaat. Door menselijk handelen zijn deze soorten aangetast en zijn de aantallen in hun natuurlijke habitat sterk gedaald. Het uitzetten en rehabiliteren van deze dieren is noodzakelijk om te zorgen voor gezonde populaties die zich kunnen aanpassen en voortplanten in hun natuurlijke leefomgeving.
.

#GNvdD: Slingerapen gered van dierenhandel weer vrij in Guatemala

.
ARCAS voert de fysieke, medische en gedragsmatige rehabilitatie uit van slachtoffers van de handel in wilde dieren volgens strikt wetenschappelijke managementnormen en laat de dieren later weer vrij in hun natuurlijke habitat. HSI-Latijns-Amerika en ARCAS werken sinds 2004 samen aan de bescherming en het behoud van wilde dieren in Guatemala.

40 van illegale handel geredde dieren terug in het wild Guatemala
Brulaap | Foto: Anita363/flickr

Gevolgen dierenhandel

Het is belangrijk om de illegale handel in wilde dieren en planten te bestrijden. Er gaan miljarden in om en dit zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is voor mensen om hieraan mee te doen. Uiteraard zijn er enorme gevolgen voor de natuur en de biodiversiteit. Inheemse gemeenschappen krijgen te maken met verlies van toerisme, bedreiging, diefstal en moord. Ook heeft het gevolgen voor de gezondheid van zowel mens als dier. Sinds de COVID-pandemie zou toch duidelijk moeten zijn dat de handel in wilde dieren ernstige risico’s veroorzaakt waar de hele wereld mee te maken kan krijgen.

Bronnen:

Guatemala neemt dierenwelzijn serieus met Animal Welfare Unit

VS en Zuid-Afrika strijden samen tegen illegale dierenhandel

© AnimalsToday.nl Jane Sauer