De geplande omstreden gigastal in Grubbenvorst – voor 1.1 miljoen plofkippen en 35.000 varkens – wordt achter de schermen van alle kanten door de overheid gesubsidieerd. Dit blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Voor de bouw van de gigastal is €2,1 miljoen aan subsidies van het Rijk en de provincie toegezegd. Daarnaast komt het megabedrijf in aanmerking voor financiële voordeeltjes tot een bedrag van €11 miljoen. Er worden subsidies verstrekt voor ondermeer PR en communicatie rond de bouw van de gigastal, adviesdiensten, het oplossen van juridische knelpunten en marketingkosten.

megastallen

De bevindingen zijn opmerkelijk, omdat staatssecretaris Bleker veebedrijven met meer dan een miljoen kippen eerder nog een ‘exces’ noemde. Er is wetgeving in de maak om megastallen met meer dan 240.000 plofkippen of 10.000 vleesvarkens te verbieden om ‘extreme industrialisatie’ te voorkomen. Wakker Dier wil dat het geld zoveel mogelijk worden geblokkeerd en teruggevorderd. Daarnaast wil Wakker Dier dat megastallen expliciet worden uitgesloten van subsidies om dergelijke omstreden subsidies in de toekomst te voorkomen.

De stal dreigt 11 keer groter te worden dan de grens van een megastal en 8 keer groter dan de grens die in het wetsvoorstel van Bleker staat. Daarmee wordt het verreweg de grootste stal van Nederland; de eerste gigastal. “Ongelooflijk dat deze gigastal, waar zoveel maatschappelijke weerstand tegen is, achter de schermen van alle kanten onze belastingcenten toegeschoven krijgt. Het wordt daarmee de eerste staatskolchoz van Nederland”, aldus Wakker Dier. De megastal krijgt in ieder geval subsidie van het Rijk en de provincie Limburg. Het totaal aan toegezegde subsidies bedraagt minimaal €2.1 miljoen maar wordt deels pas uitgekeerd bij realisering. Daarnaast krijgt het bedrijf financiële voordeeltjes van de gemeente en profiteert het van EU-fondsen. Deze voordeeltjes en subsidies zijn deels algemene regelingen waar elke veehouder gebruik van kan maken. Wakker Dier wil dat bij dergelijke regelingen in de subsidievoorwaarden wordt vastgelegd dat  megastallen van subsidie worden uitgesloten.

Bleker is momenteel wetgeving aan het opstellen om grenzen te kunnen stellen aan megastallen. Besluitvorming is echter over de verkiezingen van september heen getild. Hij stelde hierover: “Excessen, zoals een bedrijf met een miljoen kippen of meer, passen niet bij Nederland.”[1] Afgelopen maart stelde hij bij een discussie over aanstaande wetgeving tegen megastallen, expliciet over de gigastal in Grubbenvorst:  “Bedrijven met 35.000 slachtvarkens of 1,2 miljoen slachtkippen zijn niet goed voor de maatschappelijke acceptatie.”[2]

Vlees uit gigastal geweigerd door supers vanwege dierenleed
De dieren komen er in de geplande gigastal bekaaid vanaf. Supermarkten zullen het vlees zelfs weigeren vanwege de dieronvriendelijkheid. De varkens worden zo dieronvriendelijk gehouden dat het niet eens voldoet aan de minimale normen die veel supermarkten ondertussen stellen aan hun goedkoopste varkensvlees – 1 Beter Leven ster. Ook bij de kippen loopt de gigastal hopeloos achter bij de maatschappelijke wensen. De kippen zijn de bekende ongezond snelgroeiende plofkippen waar veel A-merken en de supermarkten al van hebben aangegeven hier vanaf te willen. Ze zitten maximaal opeengestapeld met circa 15 tot 20 kippen op een vierkante meter, drie hoog op lopende banden. De moederdieren zullen zelfs nog in kooien worden gehouden, waar de politiek juist blijkens het recente verbod op de legbatterij, vanaf wil.

Alle subsidies voor de gigastal Grubbenhorst staan hier op een rij. 


[1] http://nos.nl/artikel/315962-geen-onbeperkte-groei-veehouderij.html
[2] http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/10722259/Bleker-gezinsbedrijf-in-veehouderij-kan-blijven-groeien.ece

Bron ©PiepVandaag.nl