Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft toegezegd het ontwerpbesluit om wilde dieren in circussen te verbieden in februari volgend jaar naar de Tweede Kamer te sturen. Dit antwoordt Dijksma op vragen van D66 en de Partij voor de Dieren tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken donderdagavond in de Tweede Kamer.

Circus - wilde circusdieren
Foto: dirkjanranzijn via Compfight cc

Bij de voorbereiding van het verbod heeft de staatssecretaris samengewerkt met de vereniging Wilde Dieren de Tent Uit en de Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen (VNCO).

Vergevorderd
In oktober 2012 kondigden de regeringspartijen PvdA en VVD aan dat zij het gebruik van wilde dieren in circussen gaan verbieden. Inmiddels is het ontwerpbesluit van het verbod in een vergevorderd stadium, zo zegt Dijksma. Toch heeft het verbod vertraging opgelopen. In juni 2013 beloofde Dijksma het voorstel nog in de zomer 2013 naar de Kamers te sturen. Dijksma:

“Vlak na mijn aantreden had ik nog het idee van “dat regelen we, punt”. De ervaring leert echter dat het inhoudelijk goed gefundeerd moet zijn. Om die reden hadden wij toch een extra onderzoek nodig.”

Aanvullend onderzoek
In Nederland worden verschillende wilde diersoorten gehouden in circussen. Naar vele van deze diersoorten is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mate van geschiktheid voor een circusleven. Conclusies van deze onderzoeken zijn onomstotelijk: het welzijn en de intrinsieke waarde van wilde dieren in circussen wordt ernstig en onoplosbaar aangetast. Toch zijn circussen, ondanks de beste intenties, niet in staat om het welzijn van wilde dieren in circussen op een acceptabel niveau te verbeteren. Dit komt door het rondreizend karakter van het circus, waardoor de hokken waarin de dieren leven noodgedwongen klein zijn. Ook zijn wilde dieren ongeschikt om getraind te worden voor de onnatuurlijke kunstjes.

Dijksma kondigde donderdag tijdens het debat aan dat ze opdracht heeft gegeven voor een kortdurend onderzoek naar het welzijn van zeeleeuwen in het circus. Leonie Vestering, directeur van Wilde Dieren de Tent Uit is hierover verbaasd:

“Iedereen kan begrijpen dat een zeeleeuw een wild dier is, net als olifanten en tijgers. Hiervoor bestaat al voldoende wetenschappelijk bewijs. Een aanvullend onderzoek vertraagt de inwerkingtreding van het verbod alleen maar, waardoor wilde dieren in circussen nog langer onnodig moeten lijden.”

“Circussen zijn onmogelijk in staat om te voldoen aan de complexe behoeften van deze roofdieren die in grote watergebieden leven. Een leven in de circuspiste met een mobiel zwembadje als permanente leefruimte is onacceptabel. Daarnaast worden er sinds eind 2012 geen zeeleeuwen in het circus in Nederland gehouden. De keuze van Dijksma voor een aanvullend onderzoek vind ik dan ook onbegrijpelijk. Het verbod geldt voor alle wilde dieren, dus ook voor zeeleeuwen.”

Staatssecretaris Sharon Dijksma verwacht in februari 2014 de resultaten van het onderzoek naar de Kamer te sturen.

Verbod op het gebruik van wilde dieren bij andere evenementen
Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren stelde aanvullende vragen over of er naast het verbod op wilde dieren in circussen, er ook een verbod komt op de verhuur van wilde dieren voor evenementen. Ouwehand:

“Ik hoop zeer van wel. Ik kan mij niet voorstellen dat wij een situatie krijgen waarin het wordt verboden om olifanten in een circus te gebruiken — zeer terecht overigens — terwijl iemand die een speelgoedwinkel wil openen onder de ludieke naam “Dombo” daar met een olifant een soort verkoopstunt van maakt, omdat hij dat wel geinig vindt.”

De Partij voor de Dieren heeft de staatssecretaris gevraagd toe te zeggen dat ook een verbod op dergelijk gebruik van dieren wordt opgenomen.

Persbericht Wilde Dieren de Tent Uit!