Samen met Humane Society International (HSI) en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Voedselvoorziening wordt in Guatemala gewerkt aan de uitrol van de Animal Welfare Unit, die onder meer ambtenaren trainingen en workshops over dierenwelzijn aanbiedt. De dierenwelzijnseenheid was eerder medeverantwoordelijk voor de vergaande Guatemalteekse dierenwelzijns- en beschermingswet, die in september 2017 van kracht ging.

Animals Welfare Unit
Straathond in Guatemala | Foto (uitsnede): rikkis refuge/Wikimedia

De dierenbeschermingswet verbiedt hondengevechten, het gebruik van dieren in circussen, het gebruik van dieren voor experimenten en onderzoek in de cosmetische industrie en het couperen van oren en staarten van dieren om esthetische redenen. De wet voorziet ook in flinke straffen voor diegenen die een dier letsel en leed veroorzaken, of het dier dodelijk mishandelen.

Voldoening

HSI heeft de wet vanaf het begin ondersteund en blijft advies verstrekken aan de Animal Welfare Unit. Cynthia Dent van HSI spreekt haar voldoening uit over de totstandkoming van de wet in samenwerking met de autoriteiten, onderwijsinstellingen en andere organisaties:

“We worden aangemoedigd door de overweldigende positieve reacties op dierenwelzijn in het  congres van Guatemala, waaruit blijkt dat het besef van het belang van dierenwelzijn blijft groeien en dat het geen politieke verschillen kent.”

Minister van Landbouw, Veeteelt en Voedselvoorziening Mario Méndez Montenegro is vooral trots:

“Het doet me deugd te weten dat Guatemala een van de beste wetten heeft voor de bescherming van dieren, en ik ben nog blijer dat het de verantwoordelijkheid is van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Voedselvoorziening om de implementatie ervan te waarborgen.”

Animals Welfare Unit
Ook landbouwdieren worden beschermd onder de nieuwe dierenwelzijnswet | Foto: publiek domein

Als onderdeel van de lancering van de dierenwelzijnseenheid hebben vertegenwoordigers van politiediensten, ministeries, gemeenten, het congres en andere overheids- en niet-gouvernementele groepen in Guatemala deelgenomen aan een workshop over de dierenwelzijnswet, de voorschriften en sancties. Experts gaven samen met Humane Society International een lezing over dierenmishandeling en hondengevechten.

Taken

Tot de taken van de dierenwelzijnseenheid behoren de bepaling van regels voor het reguleren van diergerelateerde bedrijven, verenigingen, opvangcentra en mensen die met dieren werken, het publiek bewust maken van dierproblematiek, het voorbereiden van de procedurehandleidingen voor de implementatie van de dierenwelzijnswetgeving van het land, het opstellen van richtlijnen voor de sterilisatie van honden en katten, en het trainen van overheden en sectoren die betrokken zijn bij de implementatie van de wet.

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel