De Verenigde Staten en Zuid-Afrika trekken samen op in de strijd tegen illegale planten- en dierenhandel. Er komt een gezamenlijke task force die zich in het bijzonder gaat richten op de financiering van deze verderfelijke handel.

dierenhandel
VS en Zuid-Afrika strijden samen tegen illegale dierenhandel | Foto: publiek domein

De Amerikaanse Minister van Financiën Janet Yellen kondigde onlangs aan dat haar ministerie zich samen met de collega’s in Zuid-Afrika gaat richten op drie belangrijke taakgebieden.

Red Flags, handhaving en bundeling van krachten

Ten eerste gaan beide ministeries financiële rode vlaggen en andere indicatoren van mogelijke illegale handel uitwisselen. Ze letten daarbij vooral op transacties waarbij de financiële infrastructuur van één van beide landen wordt betrokken. De Zuid-Afrikaanse Task Force tegen Witwassen (SAMLIT) gaat hier een sleutelrol spelen, en werkt nauw samen met het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Ten tweede gaat de task force informatie uitwisselen tussen de financiële inlichtingen-eenheden bevorderen. Het doel hiervan is dat de wet in beide landen beter gehandhaafd kan worden. Het is de bedoeling dat de enorme winsten die criminelen boeken, beter en eerder kunnen worden afgepakt. Dit moet uiteindelijk de handel in bijvoorbeeld zeeslakken (abalones), neushoorns, schubdieren en ivoor minder aantrekkelijk maken.

wet
Foto: publiek domein

Tenslotte gaat de task force relevante overheidsinstanties, regelgevers, rechtshandhavingsinstanties en de particuliere sector bundelen om de controle op witwassen en illegale opbrengsten van handel in wilde dieren te verbeteren.

Ernstig misdrijf

“Om wilde dieren tegen verdere stroperij te beschermen en de bijbehorende illegale handel te verstoren, moeten we het geld op dezelfde manier volgen als bij andere ernstige misdrijven. Dit houdt in dat de opbrengsten van de illegale handel in wilde dieren moeten worden opgespoord en in beslag genomen en dat het witwassen van geld en de grensoverschrijdende transacties van de transnationale criminele organisaties die vaak betrokken zijn bij en profiteren van corruptie, moeten worden belemmerd”, aldus minister van Financiën Janet L. Yellen.

Dierenhandel heeft ernstige gevolgen

Het belang van de bestrijding van illegale handel in wilde dieren en planten kan niet genoeg onderstreept worden. Er gaan miljarden in om. Dat oefent een grote aantrekkingskracht uit op mensen die besluiten om in de illegaliteit te stappen. De gevolgen voor natuur en biodiversiteit zijn enorm, maar daar stopt het niet mee. Wereldwijd hebben inheemse gemeenschappen te maken met de gevolgen, variërend van het verlies van toeristische aantrekkingskracht tot regelrechte bedreiging en diefstal, ja, zelfs moord. En illegale handel in wildlife kan ook ernstige gezondheidsschade veroorzaken; sinds de COVID-pandemie zoud men inmiddels nog beter moeten weten dat handel in wilde dieren ernstige risico’s met zich brengt waarmee iedereen te maken kan krijgen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée