Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van een heffing om het gebruik van proefdieren terug te dringen. Gisteren is een motie daartoe van William Moorlag (PvdA) aangenomen, waarin wordt verzocht om te onderzoeken of een proefdierenheffing kan bijdragen aan het verminderen van dierproeven, om onderzoek naar alternatieven te stimuleren. De motie werd ingediend omdat het gebruik van proefdieren ondanks toezeggingen onvoldoende snel afneemt.

heffing
Proefaap | Foto: Animal Rights

In 2003 werd de toenmalige minister Hoogervorst ook gevraagd om een proefdierenheffing in te voeren. Het geld van die heffing zou worden ingezet om onderzoek naar alternatieven te doen. Hoogervorst wees dit van de hand. Het was volgens hem efficiënter wanneer dierproefnemers en instanties die alternatieven onderzoeken direct met elkaar samenwerkten. Er kwam geen financiële prikkel en er veranderde niets.

Gebruiker betaalt

Nu, 16 jaar later, wordt er vanuit de Tweede Kamer opnieuw gevraagd om een proefdierenheffing. Volgens Robert Molenaar van Animal Rights moet de overheid de regie in handen nemen omdat de verantwoordelijkheid bij de dierproefnemers leggen, simpelweg niet werkt:

“In 2017 steeg het aantal experimenten op dieren met 18 procent, naar 530.568 dierproeven. Ook het aantal testen op honden, katten en apen nam toe. Het toepassen van het principe ‘de gebruiker betaalt’ is bittere noodzaak.”

Ondanks beloften de hoeveelheid proefdieren terug te dringen komt er keer op keer niets van terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer beseft dat en wil opnieuw dat er een heffing komt op het gebruik van proefdieren. Een financiële last die het op termijn wellicht zelfs noodzakelijk maakt om over te stappen naar proefdiervrij onderzoek en die ‘verkwisting’ van proefdieren per direct tegengaat.

heffing
Rat als proefdier | Foto: via Animal Rights

Overstap

Ook nu kan de heffing voor de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek ingezet worden, want er is op dat vlak veel gebeurd sinds 2003. De grote overstap naar onderzoeksmethoden waarvoor geen dieren worden gebruikt is in zicht, maar komt te langzaam binnen bereik. Iedere prikkel om dat moment naar voren te halen is noodzakelijk.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.