De enorme slachting onder edelherten in de Oostvaardersplassen is helaas nog niet voorbij. Donderdag is bekendgemaakt dat uit nieuwe tellingen blijkt dat er na een jaar schieten nog steeds 1525 edelherten in het gebied leven. In juli 2018 werd door de provincie Flevoland besloten dat het er maar 490 mogen zijn. En dus werden 1035 edelherten vogelvrij verklaard.

Nog eens 1035 edelherten vogelvrij verklaard in Oostvaardersplassen
Nog eens 1035 edelherten vogelvrij verklaard in Oostvaardersplassen | Foto: publiek domein

De komende maanden gaat Staatsbosbeheer daarom nog eens dieren 1035 afschieten. Tussen oktober 2018 en oktober 2019 werden maar liefst 1785 dieren gedood. Overigens is de verwachting van Staatsbosbeheer dat ze dit nieuwe doel niet voor januari gaat halen. Tijdens de bronst en het voortplantingsseizoen is het afschot tijdelijk stilgelegd en zijn er nieuwe dieren bijgekomen.
.

1000 edelherten Oostvaardersplassen wacht de kogel

Negatief effect

De opdracht van de provincie om de dieren massaal af te schieten is gebaseerd op het rapport Van Geel (pdf). In dit rapport wordt gesteld dat een wijziging van het beheer van de gebied wenselijk is, maar een onderbouwing van de noodzaak tot het sterk terugdringen van de aantallen edelherten ontbreekt geheel. Op geen enkele manier wordt in het beheerplan OVP gesteld dat de aantallen grote grazers een knelpunt vormen, ofwel dat door de aanwezigheid van de grote grazers en hun invloed op de vegetatie Natura 2000-doelen niet worden gehaald.

Uit het beheerplan OVP blijkt zelfs dat het sterk terugdringen van de aantallen grazers juist een negatief effect heeft op de samenhang die bestaat tussen de grazers, de grasetende watervogels en de moerasvogels.

Afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen hervat

Spoedprocedure voor 1035 edelherten

Diverse dierenbeschermingsorganisaties hebben de krachten gebundeld en zijn een spoedprocedure begonnen. Op 12 november zal deze worden behandeld.

Bron:

©AnimalsToday.nl