Het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen wordt vandaag door Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie Flevoland hervat. Aan het eind van de vorige slachtpartij bleek dat 1745 van de in totaal 2320 edelherten zijn afgeschoten. Dat hadden er volgens de planning 1830 moeten zijn.

afschot van edelherten
Afschot van edelherten Oostvaardersplassen hervat | Foto: publiek domein

Door het broedseizoen is het afschot tijdelijk gestopt maar vandaag zijn de herten in de Oostvaardersplassen dus weer vogelvrij verklaard. Tot 31 december zal er op de dieren gejaagd worden, tot de populatie terug is gebracht 490 dieren in januari van het volgend jaar. In de afgelopen zomer zijn er veel jonge herten bijgekomen dus het gaat vermoedelijk om een paar honderd dieren.

Staatsbosbeheer heeft aangegeven zich vooral te richten op vrouwelijke dieren en als er jonge hertjes bij zijn worden die als eerste afgeschoten. Tijdens de bronstijd eind september en de eerste weken van oktober zal het afschot weer tijdelijk stoppen. Eind oktober zal Staatsbosbeheer de jaarlijkse telling van de dieren vanuit de lucht doen en daarna wordt het afschot doorgezet.

afschot van edelherten
Edelhert (v) in Oostvaardersplassen | Foto: Pa3ems/Wikimedia

Onderbouwing afschot van edelherten ontbreekt

De opdracht van de provincie om de dieren massaal af te schieten is gebaseerd op het rapport Van Geel (pdf). In dit rapport wordt gesteld dat een wijziging van het beheer van de gebied wenselijk is, maar een onderbouwing van de noodzaak tot het sterk terugdringen van de aantallen edelherten ontbreekt geheel. Op geen enkele manier wordt in het beheerplan OVP gesteld dat de aantallen grote grazers een knelpunt vormen, ofwel dat door de aanwezigheid van de grote grazers en hun invloed op de vegetatie Natura 2000-doelen niet worden gehaald.

Uit het beheerplan OVP blijkt zelfs dat het sterk terugdringen van de aantallen grazers juist een negatief effect heeft op de samenhang die bestaat tussen de grazers, de grasetende watervogels en de moerasvogels. Samen met Dierbaar Flevoland heeft Fauna4Life geprobeerd het afschot tegen te houden maar helaas hebben deze inspanningen de dieren niet kunnen sparen.

  • Lees ook:

Fauna4Life naar rechter voor edelherten Oostvaardersplassen


Bron:

©AnimalsToday.nl