1000 edelherten Oostvaardersplassen wacht de kogel

Het besluit is genomen: zo’n 1000 edelherten in de Oostvaardersplassen krijgen de kogel. Volgens de provincie is verhuizen van de herten te stressvol voor de herten en daarom begint Staatsbosbeheer na de bronsttijd met het afschieten. Een aantal … [Lees meer...]

Dier- en natuurorganisaties: verbind Oostvaardersplassen en Horsterwold

Een groep van zeven dier- en natuurorganisaties, waaronder de Dierenbescherming, dringt er in een brief aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland op aan om zo snel mogelijk een verbinding te realiseren tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. … [Lees meer...]

Herinnering: Open brief Dierencoalitie over Oostvaardersplassen

De Dierencoalitie stuurde eerder deze open brief aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland, ten aanzien van de Oostvaardersplassen en de toekomst van de dieren in het gebied. Het afschieten van nog eens 1160 grote grazers en hun jongen - vooral … [Lees meer...]

Dierenbescherming: Geef grote grazers Oostvaardersplassen rust en ruimte

De Dierenbescherming is van mening dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen rust en ruimte verdienen. Ze pleiten voor gebiedsuitbreiding, goed uitgevoerd vroeg reactief beheer van de dieren en herbeplanting van het gebied. Dit heeft de … [Lees meer...]

Grote grazers Oostvaardersplassen toch bijgevoerd ondanks advies

De provincie Flevoland wil dat de grote grazers van de Oostvaardersplassen bijgevoerd gaan worden, ondanks het advies van deskundigen en Staatsbosbeheer om dit niet te doen. De belangrijkste motivatie van de provincie om de dieren bij te voeren is de … [Lees meer...]

Faunabeheer Flevoland niet gestraft voor illegaal schieten ganzen

Faunabeheer Flevoland heeft 82 beschermde grauwe ganzen afgeschoten zonder dat daarvoor een ontheffing was van de provincie. Dit is een misdrijf, maar de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft Faunabeheer slechts ‘op de … [Lees meer...]

Dierenorganisaties: vossen slachtoffer slecht hekwerk kippenbedrijven

Bij maar liefst 12 van de 17 bedrijven in Flevoland met vrije uitloopkippen ontbreekt goede omheining om vossen te weren. Een degelijk hek is echter wel een belangrijke voorwaarde in de ontheffing om in een straal van 5 km rond de kippenbedrijven 's … [Lees meer...]

Oostvaardersplassen definitief op z’n retour

In Flevoland is deze week het voorstel van de VVD en SGP aangenomen dat de Oostvaardersplassen ingrijpend zal doen veranderen. Natuur moet plaatsmaken voor recreatie, toerisme en de uitbreiding van Lelystad Airport. De kenmerkende grote grazers die … [Lees meer...]

#GNvdD: Afschieten knobbelzwanen in Flevoland verboden

Knobbelzwanen mogen niet meer worden afgeschoten in Flevoland. Dat maakte gedeputeerde Arie Stuivenberg woensdag bekend. De ontheffing die eind maart in de provincie Flevoland werd verleend om knobbelzwanen te mogen afschieten, is ingetrokken. … [Lees meer...]

Burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht Flevoland’ gestart

Burgers uit de provincie Flevoland vinden het onacceptabel dat er zonder objectieve noodzaak en puur voor het plezier van jagers dieren worden doodgeschoten. Nu de overheid via de nieuwe Wet Natuurbescherming de provincies verantwoordelijk maakt voor … [Lees meer...]

Vogelwacht Flevoland tegen zomaar afschieten van knobbelzwanen

De Flevolandse Vogelwacht heeft bezwaar gemaakt tegen de door gedeputeerde Staten van Flevoland verleende ontheffing  voor het doden van knobbelzwanen. Volgens Gedeputeerde Staten zouden de knobbelzwanen in de provincie veel schade veroorzaken. Als … [Lees meer...]

Uniek: das gezien in Flevoland

Voor het eerst is een das gesignaleerd in Zuidelijk Flevoland. Staatsbosbeheer ontdekte de das op een foto, die gemaakt is met een bewegingsmelder. De foto is niet erg duidelijk, maar aangetroffen haren gaven het onomstotelijke bewijs.Om het … [Lees meer...]

Illegale hondengevechten, een schimmige wrede wereld

Hoewel verboden in Nederland ziet het ernaar uit dat er toch met enige regelmaat georganiseerde hondengevechten plaatsvinden. Door te gokken op de winnaar kunnen enorme sommen geld verdiend worden, zonder enig medeleven voor het verliezende dier. Zo … [Lees meer...]