Omdat de paarden ‘in goede conditie’ zouden zijn en toezichthouder NVWA het niet nodig lijkt te vinden om de Nederlandse wetgeving toe te passen, krijgen de 150 konikpaarden die in de Oostvaardersplassen wachten op transport naar Wit-Rusland geen beschutting tegen extreme weersomstandigheden. De dieren staan al sinds half juni in een vangkraal en zijn daarmee ‘gehouden dieren’ geworden, maar de NVWA plaatst zichzelf boven de wet en geeft als advies dat de wettelijk vereiste beschutting niet nodig is.

beschutting
Konikpaarden in de bloedhete zon zonder enige beschutting – OVP 24 juli 2019 | Foto: Animals Today

Er verandert niets aan de situatie van de 150 koniks. Dit bleek tijdens het spoeddebat in de Provinciale Staten van Flevoland, aangevraagd door de PvdD, PVV en FvD. Er werd gesteld dat het aanbrengen van beschutting onrust onder de paarden zou veroorzaken en op voorhand zag vervangend gedeputeerde Jop Fackeldey (PvdA, o.a. energie en milieu) dat de paarden er ’toch geen gebruik van zouden maken’. Tegen waarzeggerij valt niet op te boksen zo bleek, want alle moties om verbetering aan te brengen in de situatie van de konikpaarden werden verworpen.

De NVWA zegt nee, dus geen beschutting

De provincie Flevoland gaat zelf niet over het welzijn van de paarden, die verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). En dus is het naast minister Schouten de NVWA die aan de touwtjes trekt. Gedeputeerde Jop Fackeldey:

“De NVWA is ervan overtuigd dat de dieren een goede conditie hebben, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet zo is?”

Fackeldey gaat hiermee echter voorbij aan de werkelijke reden waarom er aangifte is gedaan tegen Staatsbosbeheer. De wettelijke verplichting om de paarden bepaalde zorg aan te bieden wordt genegeerd en zelfs nadat er aan de bel is getrokken wordt de wet nog steeds aan de laars gelapt.

Aangifte tegen Staatsbosbeheer wegens onthouden zorg paarden OVP


De Nederlandse wet wordt genegeerd

Maar weinigen lijken zich te realiseren dat het feitelijke welzijn van de paarden geen maatstaf is, noch een geldig argument, omdat dat de Nederlandse wetgeving de beschutting verplicht stelt. De wet eist dat houders van dieren bescherming aanbieden tegen extreme weersomstandigheden en bedreigingen van de gezondheid.


De paarden worden binnen de vangkraal gehouden en zijn dus voor de wet ‘gehouden dieren’. Maar ook tijdens de extreme hitte van vorige week konden zij zich niet aan de brandende zon onttrekken. Volgens Staatsbosbeheer zouden de paarden voldoende afkoelen in de wind over de open vlakte. Een gelegenheidsargument waarmee men niets verandert aan de eisen die de wet stelt: beschutting bieden is verplicht.


Sinds de vangkraal staat zijn overigens al 11 koniks doodgegaan. Na onderzoek van één paard werd geconstateerd dat dit niet door de hitte was overleden. FVD-voorman Gert-Jan Ransijn diende een motie in voor onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid van de paarden in de vangweide, maar ook die motie werd afgewezen.

Staatsbosbeheer hindert politici in werk

Ernstige kritiek op Staatsbosbeheer betreft ook dat de paarden niet bezocht mogen worden door de Statenleden, die daarmee, zoals Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren in Flevoland al eerder verwoordde, hun ‘controlerende taak niet kunnen uitvoeren’. De paarden mogen niet bezocht worden omdat ze volgens Staatsbosbeheer met rust gelaten moeten worden. De motie van Vestering om het uitgestelde transport van de konikpaarden naar Wit-Rusland stop te zetten kreeg geen meerderheid. Volgens Jop Fackeldey is het door omstandigheden vertraagde transport eindelijk aanstaande, mogelijk ‘een kwestie van dagen. .

Samengevat mogen volksvertegenwoordigers niet met eigen ogen gaan kijken en onafhankelijk medisch onderzoek van de paarden mag niet plaatsvinden. De enige waarheid over de koniks in de Oostvaardersplassen wordt verteld door de NVWA en Staatsbosbeheer en niemand krijgt de kans om eventuele onwaarheden aan te tonen.

NVWA opdoeken

Het blijkt dus dat toezichthouder NVWA, die al jaren slecht functioneert en op heel veel vlakken steken laat vallen, in zijn eentje kan bepalen of de wet wel of niet van kracht is. Dat is een ernstige zaak. Er is in Nederland wetgeving die het dierenwelzijn bepaalt en wanneer de toezichthouder die wet zelf aan de laars lapt is er iets mis. Reden om de NVWA te vervangen voor een nieuwe, onafhankelijk opererende organisatie. Lees hierover ook Karen’s blog: ‘Pieter van Vollenhove heeft gelijk‘.

Karen’s blog: Pieter van Vollenhoven heeft gelijk

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel