Pieter van Vollenhoven heeft ter ere van zijn tachtigste verjaardag het boek ‘Oproep van een waakhond’ geschreven, waarin hij pleit voor het vormen van een nationale veiligheidsinspectie met een uniforme werkwijze vergelijkbaar met de nationale politie. Tot begin 2011 was prof. mr. Van Vollenhoven voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, wat hem expert maakt op dit vlak.

Van Vollenhoven
Prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven in 2011 | Foto: publiek domein

Jan Meijer, ja diezelfde directeur Keuren van de NVWA die er zo’n vreselijke puinhoop van heeft gemaakt – denk aan de Noordelijke slachthuizen, schreef op het intranet van de NVWA een uiterst denigrerende reactie op het betoog van de heer Van Vollenhoven. Respectloos en tegelijkertijd typerend voor de man, die al heel lang geleden uit zijn functie had moeten worden gezet. Meijer schrijft onder meer:

“Een 100 pagina’s tellend boekwerkje dat je in een uur uit hebt. (…) Bij het maken van zijn punt, schuwt van Vollenhoven de overdrijving niet en heeft hij niet zoveel boodschap aan futiliteiten als het onderscheid tussen keuren dat retribueerbaar is en toezicht dat door de overheid wordt gefinancierd.”

Ieder weldenkend mens kan beamen dat de heer Van Vollenhoven zeer terecht heeft geconstateerd dat de wijze waarop het huidige toezicht functioneert, ik druk me voorzichtig uit, aan vernieuwing toe is. Want er ging niet zomaar een beetje mis de afgelopen jaren in – bijvoorbeeld – diezelfde Noordelijke slachthuizen. Zieke en gewonde dieren werden gewoon vervoerd en geslacht. Tonnen niet voor consumptie bedoeld vlees zijn zoekgeraakt. En vorige maand werd een vrouwelijke dierenarts van de NVWA tegen de grond geslagen door eigenaar K. van het abattoir in Drachten.

NVWA liet zeker 100 afgekeurde runderen toch slachten

Ernstige misstanden en slechts het topje van een akelige ijsberg van ellende voor dieren, maar dus ook voor (ex) NVWA-medewerkers. Misstanden waar deze directeur Keuren Jan Meijer al jaren van de op hoogte is, maar niets tegen doet. Sterker nog, in een vorige door hem geschreven blog laat hij weten de klokkenluiders die de moed hebben gehad deze misstanden publiek te maken ‘onprofessioneel en niet-integer’ te vinden.

Van Vollenhoven heeft gelijk

De oproep van de heer Van Vollenhoven snijdt wel degelijk hout. Ook ik ben van mening dat alleen het vormen van een nieuwe inspectie het disfunctioneren van de NVWA kan doen stoppen. Het verleden met zijn talloze schandalen, die steeds maar weer naar boven komen en waarvan het einde maar niet in zicht lijkt, levert voldoende bewijs om te kunnen stellen dat deze dienst nu eens en voor altijd moet worden overgenomen door een nieuwe organisatie met andere mensen aan het roer.

Het is werkelijk stuitend dat uitgerekend de directeur van de afdeling Keuren van de NVWA de euvele moed heeft hier tegen in te gaan en het document van de heer Van Vollenhoven te ridiculiseren. De enige juiste keuze voor de heer Meijer is om zijn excuses aan te bieden aan al de wel integere NVWA-medewerkers die hij het leven en werken onmogelijk heeft gemaakt. In diezelfde excuusbrief kondigt hij vervolgens zijn ontslag aan vanwege zijn jarenlange disfunctioneren, het in gevaar brengen van volksgezondheid, het willens en wetens toestaan van ernstige misstanden jegens dieren en het creëren en in stand houden van onveilige werksituaties voor de dierenartsen die toezicht moeten houden in de slachthuizen.

Helaas heb ik nog geen brief voorbij zien komen. De vraag is nu of dan misschien eindelijk iemand anders hem de wacht aan gaat zetten. De heer Rob van Lindt wellicht, of misschien minister Schouten? We wachten weer rustig af…

  • Lees ook:

Karen’s blog: Oproep inspecteurs Noordelijke slachthuizen

©AnimalsToday.nl Karen Soeters