Na een oproep via Animals Today hebben klokkenluiders gemeld dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Noord-Nederland zeker 100 voor slacht afgekeurde, kreupele en zieke runderen toch heeft laten slachten. Vervolgens zouden er tonnen afgekeurd vlees op de markt zijn gekomen. Het werkelijke aantal afgekeurde, maar toch geslachte dieren kan nog veel hoger liggen.

afgekeurde runderen
NVWA liet zeker 100 afgekeurde runderen slachten | Foto: publiek domein

De oproep van Karen Soeters richting (oud)medewerkers van de NVWA in de Noordelijke slachthuizen betrof de vraag of ze gehinderd werden in hun werk als keuringsarts door druk vanuit de eigen organisatie, door een angstcultuur op de werkvloer, of wellicht door allebei.

Afgekeurde runderen

Wanneer een rund gewond is of kreupel mag het dier niet vervoerd worden, omdat dit onnodig lijden veroorzaakt. Wordt het dier toch op transport gezet dan is dat een overtreding waarop een boete hoort te staan. Een van de klokkenluiders zegt tegen RTL Nieuws:

”Het gaat hier over wrakke dieren die niet transportwaardig zijn. Heel zieke dieren, die niet zonder pijn kunnen lopen of koorts hebben. Gevallen waarbij zelfs een leek zou kunnen zien dat het dier heel ziek is.”

Echter, wanneer een keuringsarts van ieder dier een rapport zou opmaken wordt die inspecteur al snel als ‘lastig’ weggezet, zo wordt gemeld. De druk om dieren die niet geschikt zijn voor de slacht door te laten is groot, mede omdat rapportage leidt tot een boete. En dus wordt er niet ingegrepen, aldus een klokkenluider, die wijst naar het management van de NVWA:

“Degene die heel strikt handhaaft, wordt als heel vervelend ervaren en die wordt op het matje geroepen door de teamleider. Dus je wordt niet gemotiveerd om je werk strikt uit te voeren.”

Wat hiervan de exacte reden is blijft nog onduidelijk, maar gefluisterd wordt dat er te nauwe banden zijn tussen de handhaver en de partijen waar controle en handhaving als hinderlijk ervaren worden. Vorige week nog meldden we dat een inspecteur van de NVWA door eigenaar Meindert K. van het slachthuis in Drachten geslagen was, wat een beeld geeft van de verziekte werksfeer en angstcultuur:

Slachthuiseigenaar slaat dierenarts NVWA neer

Geen rapport opgemaakt

RTL Nieuws meldt naar aanleiding van een eigen onderzoek bij een van de slachthuizen dat dieren daar regelmatig het stempel Geen Toegang tot Slacht krijgen, maar…:

“De eigenaar stelt dat in al die gevallen geen Rapport van Bevindingen is opgemaakt door de dierenarts van de NVWA. Ook zegt de eigenaar geen boetes te hebben gehad.”

Een oud medewerker meldt dat er in ieder geval behoorlijk wat afgekeurd vlees in de voedselketen is gekomen en dat het huidige onderzoek naar de gang van zaken in de Noordelijke slachthuizen elders in het land wel eens hetzelfde beeld zou kunnen opleveren:

“Als je daar onderzoek naar zou laten doen, dan zou het zomaar kunnen dat het daar ook aan de hand is.”

Oproep

De oorspronkelijke oproep van Karen Soeters blijft natuurlijk staan, maar daaraan voegen we toe dat iedereen die werkt(e) bij de NVWA – waar ook in Nederland – en zich gehinderd voelt/voelde in de uitvoering van zijn/haar functie, dat bij ons kan melden via redactie@animalstoday.nl, o.v.v. ‘NVWA’. Dit mailadres wordt beheerd door Karen Soeters.

  • Lees meer in onderstaand artikel:

Karen’s blog: Oproep inspecteurs Noordelijke slachthuizen

  • Lees ook:

Twijfel over integriteit NVWA bij controles noordelijke slachthuizen

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel