De integriteit van NVWA-controleurs die in Noord-Nederland moeten toezien op de slacht wordt in twijfel getrokken. Er zijn runderen geslacht die niet voor consumptie geschikt waren en daarbij is mogelijk fraude in het spel, aldus Boerderij. In totaal gaat het om 30.000 kilo vlees, die volgens het ministerie van LNV lopende het onderzoek op tijd is getraceerd en vernietigd.

integriteit
Er wordt getwijfeld aan de integriteit van NVWA-controleurs in Noord-Nederland | Foto: publiek domein

Op de website van Boerderij wordt het vermoeden uitgesproken dat voor slacht goedgekeurde dieren zijn ‘omgeruild’ met zwaardere dieren die ongeschikt werden geacht voor humane consumptie. Over de 30.000 kilo verdacht vlees werden eind vorig jaar al vragen gesteld door Dion Grauss (PVV) die aandrong op een onderzoek. Tjeerd de Groot (D66) uitte vooral zorgen over de voedselveiligheid in Nederland, na de paardenvleesaffaire en de fipronileieren.

Onderzoek en nieuwe vragen

Op 25 februari kondigde minister Schouten van LNV een onderzoek aan naar het functioneren van de noordelijke slachthuizen. Esther Ouwehand van de PvdD stelde daarop onder meer de volgende vraag aan Schouten, want het functioneren van de NVWA staat niet alleen in het noorden van Nederland ter discussie:

“Waarom beperkt het onderzoek zich tot de noordelijke slachthuizen en wordt niet ook gekeken naar andere delen van het land en andere delen van de toezichtsketen, zoals het reguliere toezicht en de handhaving door de NVWA in de veehouderij en de manier waarop de NVWA heeft gereageerd op de reeks aan beelden die de stichting Animal Rights naar buiten heeft gebracht, en bent u bereid het onderzoek uit te breiden naar deze terreinen?”

Ouwehand refereert hiermee aan de vele misstanden in stallen her en der in het land, gefilmd door onder meer Animal Rights, waarover we regelmatig op Animals Today publiceren:

Rechter tegen NVWA: undercoverbeelden mee in handhaving

Gissen over integriteit

Mocht uit het onderzoek blijken dat er sprake is van fraude door de controleurs dan valt niet uit te sluiten dat dit elders binnen de organisatie ook plaatsvindt. Voorlopig kunnen we echter alleen gissen dat er ofwel helemaal niet is gecontroleerd of de controleurs zijn slordig geweest, of er is sprake van ordinaire fraude, of er spelen kwesties die alleen bij nader onderzoek naar boven komen, zoals vriendendiensten of eventuele intimidatie.

Wordt dus vervolg.

Bronnen:

  • Boerderij
  • Kamerbrief over onderzoek slachthuizen Noord-Nederland (pdf)
  • Kamervragen Esther Ouwehand (pdf)

©AnimalsToday.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.