Al heel vaak heb ik geschreven over het falen van de NVWA als toezichthouder op het naleven van dierenwelzijnsregels. Dat de NVWA helemaal niets heeft met het welzijn van dieren is helaas een vaststaand feit geworden. Daarom wil ik in contact komen met inspecteurs van de NVWA die dit niet langer kunnen aanzien.

inspecteurs
Dit is een oproep voor NVWA-inspecteurs bij de Noordelijke slachthuizen | Foto: Animal Rights

Talloze artikelen, Kamervragen en reorganisaties ten spijt, blijkt dat dit probleem binnen de NVWA maar blijft door etteren. Persoonlijke standpunten over dieren zijn voor het management en menig inspecteur blijkbaar nog steeds belangrijker dan het uitvoeren van hun wettelijke taak en overtreding van dierenwelzijnsregels aan te pakken. En ze komen er al tientallen jaren mee weg.

Twijfels over integriteit

Een zoveelste voorbeeld hiervan is onlangs weer in de openbaarheid gekomen. Zieke dieren werden op slachthuizen in het noorden van het land gewoon door de NVWA goedgekeurd, dieren die überhaupt niet vervoerd hadden mogen worden. Alleen al het vervoeren had er al toe moeten leiden dat en tegen het slachthuis en tegen de vervoerder boeterapporten zouden moeten worden opgemaakt zodat de aanvoer van zieke dieren stopt. Als er eenmaal dossier ligt kan het slachthuis gesloten worden. Nu ligt er echter ondanks alle misstanden helemaal niets. Onbegrijpelijk als je hoort wat er al die jaren in deze slachthuizen is gebeurd.

Twijfel over integriteit NVWA bij controles noordelijke slachthuizen

Goed functionerende dierenartsen worden door het management van de NVWA tegengewerkt. Dierenartsen schrijven geen of onvoldoende boeterapporten voor niet transportwaardige ernstig zieke dieren. Het management van de directie keuren weet hier al jaren vanaf maar grijpt niet in. Sterker ze erkent deze misstanden niet. Het is ook bekend dat er machtsmisbruik en intimidatie plaatsvindt door ditzelfde management waardoor dierenartsen zich onveilig voelen. Ook dit kan een reden zijn waarom dierenartsen belemmerd worden rapporten te schrijven.

Verhaal gedaan

Inmiddels hebben 2 medewerkers uit een van de Noordelijke slachthuizen hun verhaal bij mij gedaan. Ik had er al veel over gehoord maar ben toch nog geschokt uit eerste hand te horen over de intimidatie en de angstcultuur die er in de slachthuizen heerst.

Doordat er nu eindelijk een externe organisatie als het Openbaar Ministerie bij betrokken is wordt er nu dus wel in gegrepen. De inval in het slachthuis Hogeveen is hier een voorbeeld van maar ook de veroordelingen ten aanzien van het slachthuis Drachten.

Dat het OM nu onderzoek aan het doen is, zou logischerwijs voldoende moeten zijn om de geconstateerde door de NVWA zelf veroorzaakte wantoestanden op de slachthuizen te stoppen maar helaas blijkt niets minder waar te zijn.

Wat mij betreft is de emmer nu vol en is dit de bekende druppel. Ik vind het onacceptabel dat het NVWA management kan blijven weigeren om hun wettelijke taak uit te voeren ten koste van het welzijn van de dieren, ten koste van de volksgezondheid en ten koste van haar eigen medewerkers.

Inspecteurs gezocht

Ik wil daarom heel graag de volgende oproep doen. Werk jij bij de NVWA en heb je genoeg van de illegale praktijken van het NVWA management? Ik wil heel graag in contact komen met inspecteurs die wel hun wettelijke taak willen uitvoeren, maar steeds weer tegen het NVWA management aan lopen. Ik wil heel graag in contact komen met die NVWA’er die zich op geen enkele manier ondersteund voelt door zijn of haar werkgever en die door de sector met medewerking van de NVWA zelf steeds maar weer onder druk gezet wordt, zelfs wordt bedreigd om misstanden maar niet te constateren. Heb jij machtsmisbruik en intimidatie binnen de NVWA ervaren, vooral ook door leidinggevenden, dan wil ik heel graag jouw verhaal horen.

Uiteraard zal ik zeer discreet omgaan met elk contact. Op geen enkele wijze zal de NVWA of wie dan ook te weten kunnen komen met wie ik gesproken heb. Eventueel kan ik je in contact brengen met het extern onderzoeksbureau dat in opdracht van de minister onderzoek doet naar de misstanden in de Noordelijke slachthuizen.

Steenwijkerland
Pieter van Vollenhoven pleit in zijn boek Oproep van een waakhond voor een geheel andere positionering van de NVWA | Foto (illustratief): publiek domein

Genoeg!

Genoeg is genoeg en het moet nu echt definitief afgelopen zijn met de praktijken van de NVWA en hun ziekelijke verbondenheid met de sector. Niet alleen vanwege de gedoogde dierenmishandeling maar ook vanwege de volksgezondheid. Het is niet voor niets dat de heer Van Vollenhoven in zijn boek Oproep van een waakhond pleit voor een geheel andere positionering van de NVWA.

©AnimalsToday.nl Karen Soeters